Globālā krīze un liberālās ideoloģijas pārvērtējums

Viedoklis (O. Bogomolovs, ekonomists, politiķis, PSRS ZA akadēmiķis): Krīze, kuru mēs pārdzīvojam, ir pasaules kārtībā nobriedušo kardinālo pārmaiņu apliecinājums. Ekonomikas joma ienāk pārejas stadijā uz jaunām regulēšanas formām un tehnoloģisko iekārtu, kurā info-nano-bio-tehnoloģijas, trīsdimensiāli izstrādājumu printeri iegūst pamatnozīmi. Briest pārmaiņas sabiedriskajā iekārtā, tiek globalizētas ražošana, kultūra, starptautiskās attiecības.

Vienpolārā pasaule ar ASV priekšgalā piekāpjas daudzpolārajai, kas pieprasa līdztiesību, daudzu valstu interešu ievērošanu un piekrišanu. Arvien vairāk krājas cilvēces garīguma un tikumības krīzes simptomi. Cilvēce pārdzīvo pāreju pasaules izpratnē un dzīves iekārtošanā.

Krievijas varas pārstāvji, meklējot izeju, galveno akcentu liek uz inovācijām zinātniski tehniskajā jomā, taču šeit daudz kas ir atkarīgs no sabiedriskās vides labvēlīga stāvokļa. Tajā pašā mērā arī šīm esamības pusēm ir nepieciešama modernizācija.

Cilvēkam, viņa kultūrai, zināšanām, prasmei, veselībai, dvēseles stāvoklim ir galvenā nozīme ceļā uz progresu. Tādēļ par stratēģisko prioritāti ir jākļūst investīcijām ne tik daudz jaunajā tehnikā, cik cilvēkā. Pieaug sapratne par nepieciešamo pāreju uz sabiedrības un tās ekonomikas attīstības jaunu modeli. Sākumsolis ir iepriekšējo ideoloģisko postulātu pārvērtēšana, garīguma atdzimšana un cilvēku sabiedrību atjaunošana.

Nedrīkst atzīt par normālu parādību, kad politikā izpaliek sociālais taisnīgums. To neievērojot, sabiedrībā nevar pastāvēt vesels tikumīgs klimats, tāpat kā arī nav iespējama vesela ekonomika. Krīžu procesu pārvarēšanas mēri nenovedīs pie panākumiem, ja netiks izvirzītas stratēģiskās prioritātes ne tik lielā mērā ekonomikā, cik garīgajā un sociālajā jomās.

Valsts politikas centrā jāliek izglītība, veselības aprūpe, zinātne, kultūra, apmācība un topošās paaudzes audzināšana. No šīm jomām stiepjas ceļš uz sabiedrības atjaunošanu, tās morālā klimata atveseļošanu un ekonomikas uzplaukumu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed