Bifurkācijas punkts – lūzuma, izvēles un sakārtošanas punkts

Viedoklis (O. Muzika, PhD, prof.): Krīžu procesu, kas notiek mūsu sabiedrībā, raksturīga īpatnība ir vērtību pārvērtēšana un citas jēgas piešķiršana cilvēka lomai attiecībā uz mūsdienu nobriedušajām globālajām problēmām.

Saasinājās pretruna starp cilvēka centieniem uz stabilitāti un kardinālas sevis izmainīšanas nepieciešamību, priekšstatu pārvērtēšanu ar mērķi izdzīvot agresīvajā sociālajā vidē. Skaidri redzama dzīves un profesionālo vērtību krīze, kas veicina dzīves jēgas, atbildības, perspektīvu zaudēšanu. Cilvēks atrodas kritiskā pārejas punktā no haosa uz kārtību (bifurkācijas punkts).

Sociālā bifurkācija (punkts) – tas ir moments, kad tiek zaudēta saikņu un attiecību, kas tika fiksēti iepriekš, integritāte, kā arī jaunu evolūcijas virzienu izvēles moments. Tradicionālās zinātniskās pieejas, kas bāzējās uz determinisma un sistēmu lineārās attīstības, šodien nevar izskaidrot nelineāros, krīžu un globālos procesus, kas notiek sabiedrībā. Palīgā nāk sinerģētika – zinātne par sarežģītajām, haotiskajām sistēmām.

Sinerģētika raksturo krīzi kā atslēgu faktoru, kas ienes kvalitatīvi jaunas izmaiņas sistēmā, kā izvēles (bifurkācijas) punktu starp tās evolūcijas nākamo ceļu potenciālajām alternatīvām. Krīze un nestabilitāte, kuru tā ievieš sistēmā, kļūst par jebkuras atvērtās evolucionējošās sistēmas būtisko raksturojumu – taču tādas sistēmas sastāda pārliecinošu vairākumu apkārtējā dabas un sociālajā pasaulē.

Replika: Problēma tajā, ka kaut arī dabā pastāv vairākas nelineārās atvērtās sistēmas, taču nav nevienas sistēmas, kura pārietu no saņemšanas (egoisma) īpašības darba režīma atdeves (altruisma) īpašības darba režīmā, no diskrētās sistēmas kļūtu par analogo, no nesaistītas sistēmas – par integrālo.

Studējot to, kas ar mums notiek, mēs atklāsim, ka dabā nav analoga mūsu stāvoklim, jo mēs īstenojam pāreju jaunajā dimensijā, no līmeņa „dzīvnieciskais” līmenī „cilvēks” – Ādams, kas līdzinās Radītājam (atdeves īpašībai).

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: