Visi par apvienošanos – bet kā?

Viedoklis (Hosē Luiss Rodrigess Sapatero, Spānijas premjerministrs, ekonomiskajā forumā par ES): Ja tā vai cita valsts izjūt problēmas, citām valstīm tā ir jāatbalsta. Tādai šodien jābūt valstu līdzās pastāvēšanai.

Tas novedīs mūs pie pasaules bez konkurences starp valstīm. Perspektīvā mums jābūt vienotiem un solidāriem un, ņemot vērā pagātnes mācības, kopā mainīt nākotni. Vēsture parāda, ka ja mēs esam vienoti, mēs esam spējīgi risināt problēmas un garantēt drošību. Pašlaik Eiropa pārdzīvo šīs apvienošanās problēmas risināšanu.

Viedoklis (Tarja Halonena, Somijas Prezidente): Tikai kopā eiropieši būs spēcīgi. Mums būs griba un resursi, lai risinātu šīs problēmas, tāpēc ka mēs zinām, ka nākotnē Eiropas valstis būs nepieciešamas viena otrai.

Viedoklis (Džordžs Soross, amerikāņu miljardieris): Varas vilcina laiku, tā vietā, lai meklētu eirozonas finansiālo problēmu risinājumu. Eiropas izredzes risināt nopietnas parādu problēmas mazinās ar katru dienu. Eiropā ir nopietnas problēmas, Grieķijas, Portugāles, Īrijas pārmērīgie parādi. Varu turošie nepiedāvā lēmumu, viņi vienkārši vilcina laiku. (Avots: Reuters)

Replika: Protams, ka mūsu egoisma attīstība parādīs kopējo sistēmisko krīzi – mūsu egoistisko saikņu neatbilstību dabas integrālajai sistēmai, kurā mēs pret pašu gribu „iebraucam”. Taču lai iebrauktu tajā nevis uz katafalka, bet gan karietē, mums sevi jāmaina no egoistiem uz altruistiem, no individuālistiem uz brāļiem. Mēs ceram, ka cilvēki sapratīs: ir jāapvienojas, tikai mūsu egoisms traucē mums to izdarīt.

T.i., krīzes risinājums atrodas nevis ekonomiskajā plaknē, bet audzināšanā un cilvēciskās dabas labošanā. Taču pat ja to nopratīs, vienalga nespēs paši rast risinājumu, kā izlabot mūsu egoismu katrā cilvēkā uz apvienošanos vienotā sistēmā – tas tiek realizēts ar kabalas palīdzību. Tāpēc tā arī gaida savu pielietojumu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed