Monthly Archives: septembris 2011

Mums viegli atgriezties

Ņemot vērā pasaules mūsdienu stāvokli, mūsu virzība uz priekšu būs ātra. Klausoties ziņas, jūs redzat, kā pieaug tempi. Mēs ātri iziesim šo periodu – jo arī pasaulei nepieciešama mūsu virzība uz priekšu. Tādēļ jāturas visiem spēkiem un nedrīkst noiet no ceļa.

Ļoti svarīgs patreiz ir darbs vietās, masveida izplatīšana. Ja tu nodibini ar kādu saikni, lai veiktu attiecībā pret viņu atdevi, tad caur tevi ātri izies visi nepieciešamie etapi. Es vēršos pie visām mūsu grupām Izraēlā un silti iesaku virzīt uz priekšu izplatīšanas darbu. Par to raksta Bāls Sulams, par to raksta visi kabalisti. Pat arī bez viņiem mēs redzam, ka cita ceļa nav. Tikai tā mēs atklāsim augstāko realitāti. (vairāk…)

Pasaules ekonomikas pieci globālie satriсinājumi

Viedoklis (Šons O’Greidijs, Independent, 28.06.2011): ESAO pasludināja piecus „globālos satricinājumus”, kuri ar pieaugošu biežumu destabilizēs pasaules ekonomiku tuvākajos gados.

„Tādu tradicionālu draudu vietā kā iekarošana, karš, bads un mēris, ESAO nosauc vīrusu pandēmijas, kiberuzbrukumus, finansiālās krīzes, sociāli ekonomiskos saviļņojumus un magnētu vētras”.

Par pirmo epizodi no prognozējamās sērijas bija 2008. gada finansiālā krīze. Krīžu biežuma palielināšanos viņi skaidro ar „savstarpējās atkarības pieaugumu” globālās ekonomikas ietvaros. (vairāk…)

Mīlestība un naids

Jautājums: Kur ir robeža, kas atšķir jūsu padomu īstenošanu no aklas pielūgsmes?

Atbilde: Par robežu tiek uzskatīta kritiskā analīze. Cilvēks, kurš strādā pareizi, nepiekrīt skolotājam, izjūt pret viņu naidu, antipātiju un pilnīgu nicinājumu, un līdzās tam to visu pārvar, paceļas sev pāri, ar dvēseli un sirdi pieņem skolotāja dižumu un pilnībā sevi anulē attiecībā pret viņu.

Pielūdzējam ir tikai viena medaļas puse, viņš noliec galvu bez jebkādas kritikas. Kā no uguns viņš bēg no jebkuras neatzinīgas domas. Taču pie mums tā nav. Tas nenozīmē, ka mākslīgi sevī jāizraisa protests un noliegums. (vairāk…)

Lai izglābtu eiro, krīzei ir jāpadziļinās

Viedoklis (A.Kaleckis, The Times komentētājs): Ir tikai divi veidi noregulēt grieķu krīzi: vai nu Grieķija pasludina defoltu vadoties no saviem parādiem un iziet no eirozonas, vai arī ES uzņemas kolektīvo atbildību par Atēnas parādiem.

Jāpieņem otrais variants, jo eirozonas sabrukums nav iedomājams, taču Grieķijas defolts  un devalvācija izsauks ķēdes reakciju: visas ES valstis savus ietaupījumus pārcels uz vācu bankām, kas veicinās to nacionālo banku izputēšanu.

Eiro glābšanas dēļ kredītspējīgas Eiropas valstis ir spiestas uzņemties atbildību par Grieķijas, Īrijas un Portugāles (500 miljardi eiro) parādiem. Taču šim nolūkam ES nāksies radīt vienotu finanšu ministriju visām ES valstīm. (vairāk…)

Uz 500 Zemes iedzīvotājiem ir viens miljonārs

Ziņojums (Boston Consulting Group aģentūra): Par spīti ekonomiskajai krīzei miljonāru daudzums pasaulē turpina palielināties.

Šodien ir 12,5 miljoni fizisku personu, kuru manta pārsniedz 1 miljonu dolāru. Dotā līmenis sastāda 0,2% no visiem planētas iedzīvotājiem, vai, citiem vārdiem, uz 500 zemes iedzīvotājiem ir 1 miljonārs.

Replika: Tendence uz miljonāru skaita palielināšanos nozīmē ātru virzību uz ļaunuma, nevienlīdzības, kas saskaņā ar dabas pamatlikumu ir pilnīgs pretstats tās līdzsvaram, apzināšanos. Tomēr kad mēs to apzināsimies – ar katastrofām vai prātu? Apzināsimies līdz tādai pakāpei, ka ieviesīsim vienu likumu – saprātīga patēriņa vienlīdzību un vienotību.

Avots krievu valodā

Solis pretī pasaulei

Jautājums: Pēc laikraksta „Narod” mēs redzam, ka neaprobežojoties tikai ar kabalas darbiem, Bāls Sulams izdarīja krasu pavērsienu pretī masām, vērsās pie tautas un pasaules. Vai arī mēs šodien ejam viņa pēdās?

Atbilde: Vispirms kabalistam jāizpilda pamatdarbs, lai viņam būtu ar ko nākt klajā. Bāls Sulams uzrakstīja „Desmit Sfirotu Mācību” un skaidrojumu „Sulam” Zoar Grāmatai, ka arī citus pamatmateriālus.

Taču kabalas zinātne jāīsteno dzīvē, jārealizē, lai atklātu to, par ko tā klāsta. Un darbs tiek veikts tikai starp mums. Patreiz savās egoistiskajās savstarpējās attiecībās mēs starp mums atklājam šodienas realitāti, taču altruistiskajās savstarpējās attiecībās atklāsim garīgo pasauli. (vairāk…)

Pasaules liberālās sistēmas sengaidītais sabrukums

Viedoklis (A.Dugins, no jaunas grāmatas „Krīze, ekonomiskās teorijas beigas”): Krīze nav ekonomiskā. Sabruka ekonomiskās sistēmas liberālais modelis. Tas ir pasaules kapitālistiskās sistēmas krahs – visi meklē glābiņu un reāli ir jāgatavojas pašam sliktākajam.

Ir jāvilcina laiks, lai tauta paspētu apzināties visu notikušo procesu nopietnību un neatgriezeniskumu, un lai izstrādātu alternatīvu glābšanas plānu, izstrādātu jaunu ekonomisko sistēmu. (vairāk…)

Evolūcija virza uz sadarbību

Jautājums: Ideja par divu pretstatu mijiedarbību reti pārkāpa tīri filozofisko pētījumu un kulturoloģiskā diskura ietvarus… Jūs to atkal reanimējat, kaut arī cilvēce nogura no tās realizācijas mēģinājumiem.

Atbilde (tas, kas uzdod jautājumu droši vien ir filozofs, tādēļ minu fragmentu no manas jaunās grāmatas): Pati ideja par to, ka evolūcijas gaita tiek nosacīta ar divu pretstatu mijiedarbību, parādījās sen. Pietiekami atcerēties duālu in-jan opozīciju ķīniešu mitoloģijā un filozofijā, Empedokla „karu-mīlestību”, Labā un Ļaunā cīņu ābramiskajās reliģijās, Hēgeļa dialektiku. (vairāk…)

Darba pietiks visiem

Jautājums: Visi saprot audzināšanas svarīgumu, taču cilvēki vēlas momentānus lēmumus, vēlas kaut ko darīt tūlīt pat…

Atbilde: Audzināšana – izteikti praktiska lieta. Mums ar savu darbu sev jāparāda jauns „iesaiņojums”, sevi jāizmaina. Runa iet par lielu, reālu radīšanu.

Vispirms nepieciešams radīt milzīgu materiālu daudzumu, kuri plūdīs pie katra pie jebkuras iespējas, visās valodās, attiecīgi jebkuram raksturam un mentalitātei. Iedomājies, cik daudz spēka un resursu tas prasīs no cilvēces. Rīkojoties radoši un profesionāli, mums visiem jābūt pakļautiem šim „presingam” – pie tam tā, lai mēs zem tā justos labi. Tā plūsmai jābūt tik spēcīgai un prasmīgai, lai tas mūsos ieplūstu kā svešvaloda miega laikā, bez jebkādiem šķēršļiem no mūsu puses. (vairāk…)

Mērojot kabalistu ceļu, 3.d.

Cilvēkam pastāv izvēles brīvība – atrast vietu, kur atrodas taisnie, un pieņemt viņu varu pār sevi. Tad viņš saņems spēkus, kuri pietrūkst viņa paša dabai.

Šeit slēpjas taisno izklīšanas pa visām paaudzēm cēlonis, – lai katrā paaudzē cilvēku masām būtu pie kā vērsties, piestiprināties un saņemt no viņiem spēkus, kas nepieciešami, lai sasniegtu taisnā pakāpi. Pateicoties tam, tas kurš mēro ceļu augšup, kļūst par taisno.

Bāls Sulams „Šamati”, 99. „Grēcinieks vai taisnais – nav sacīts”

Avots krievu valodā