Mums viegli atgriezties

Ņemot vērā pasaules mūsdienu stāvokli, mūsu virzība uz priekšu būs ātra. Klausoties ziņas, jūs redzat, kā pieaug tempi. Mēs ātri iziesim šo periodu – jo arī pasaulei nepieciešama mūsu virzība uz priekšu. Tādēļ jāturas visiem spēkiem un nedrīkst noiet no ceļa.

Ļoti svarīgs patreiz ir darbs vietās, masveida izplatīšana. Ja tu nodibini ar kādu saikni, lai veiktu attiecībā pret viņu atdevi, tad caur tevi ātri izies visi nepieciešamie etapi. Es vēršos pie visām mūsu grupām Izraēlā un silti iesaku virzīt uz priekšu izplatīšanas darbu. Par to raksta Bāls Sulams, par to raksta visi kabalisti. Pat arī bez viņiem mēs redzam, ka cita ceļa nav. Tikai tā mēs atklāsim augstāko realitāti.

613 vēlmju izlabošana no saņemšanas uz atdevi – tas arī ir mūsu darbs. Viss pārējais – iesaiņojums, paražas, kas bija nepieciešams trimdas periodā. Taču patiesā metodika, kuru mēs pielietojām sākotnēji, – tā ir iekšējā labošanās. Mēs jau to veicām, līdz no brālīgās mīlestības pakāpes rabīna Akiva laikos kritām nemotivētā naidā. Mums ir rešimot – garīgie gēni, kas palikuši kopš tiem laikiem, un mums nav grūti atgriezties.

Lūk, tāpēc no mums pieprasa, lūk, tāpēc visa pasaule uz mums spiež. Tā arī pati nezina, kas notiek, taču jūt, ka problēma slēpjas tieši mūsos. Tātad jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Ar to mēs novērsīsim no sevis visas nelaimes. Visi kaimiņi atnāks mums palīdzēt, tā vietā, lai pret mums palaistu raķetes. Viss ir tieši tā, kā kabalisti mums par to raksta. Būtībā ienaidnieki – tā ir „palīdzība tieši laikā”, viņi uz mums spiež, lai mēs aizdomātos par dzīvi.

Jāatceras, ka viss nāk no viena Spēka, ka nav neviena cita, izņemot Viņu. Un saskaņā ar to mums jāreaģē uz notiekošo. Kāda jēga kliegt un izskaidroties? Kāda šeit  labošanās? Mūsu vienīga labošanās – tā ir apvienošanās un kļūt „par gaismas nesējiem tautām”, parādīt visai pasaulei ceļu uz izlabošanos. Pasaule šodien ir bezpalīdzīga, tās labākie prāti nezina, ko darīt.

Tieši tagad pienāk mūsu laiks. Izdarījuši savu darbu, mēs izpelnīsimies vispārējo cieņu un pateicību. Un tāpēc mums vairāk ir jāizplata, vairāk jāizskaidro un pašiem jādemonstrē pareizie piemēri. Mēs ienākam praktiskās kabalas periodā, kuras visa būtība – cilvēka labošanās.

No nodarbības pēc laikraksta „Narod”, 09.09.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed