Cilvēces globālās problēmas

Viedoklis (M.Deljagins, globalizācijas problēmu institūta dir.): Globālā finansiālā krīze – tikai cilvēces visaptverošo izmaiņu ārējā izpausme uz principiāli citu cilvēciskās sabiedrības organizāciju.

Informācijas tehnoloģijas rada nelielu vadošo eliti. Tādēļ 70% iedzīvotāju ir lieki un nepieciešams veikt to utilizāciju – fizisko vai sociālo.

Globālā komunikācija radīja visizdevīgāko biznesu – cilvēciskā uzskata formēšanu. Tas kvalitatīvi maina cilvēciskās attīstības raksturu: ja agrāk visā savas eksistences laikā cilvēce attīstījās uz apkārtējās vides pārveidošanas rēķina, tad tagad tai pirmoreiz ir obligāti jāizdzīvo un jāattīstās izmainot sevi pašu.

Tādēļ visas zinātnes, kuras attīstījās līdz mūsdienām, ne tikai nevarēs mums līdzēt mūsu tālākajā attīstībā, bet arī bremzēs cilvēces tālāko kvalitatīvo attīstību. Šodien ir jāmaina ne pasaule, bet gan pats cilvēks – tas nozīmē, ka zinātniski tehniskā revolūcija ir beigusies.

Komunikāciju vienkāršošana izpludina valsti. Globālai pilsoniskai sabiedrībai jānotur globāla valsts.

Ar globālās reklāmas palīdzību visai cilvēcei uzspieda vēlmi pēc augsta patēriņa līmeņa – tas attīstīja spriedzi, terorismu un migrāciju.

Pasaules finansiālās krīzes dziļums netiek novērtēts, tāpēc ka nav sapratnes par to, ka globālās attīstības modelis sevi ir izsmēlis. Nepieciešams radīt kvalitatīvi jaunu globālo finansiālo sistēmu. Cilvēces integrācija pārsniedza tās pārvaldes iespējas un piespiež atkāpties, atjaunot pārvaldi vienkāršojot attīstību.

Ir nepieciešama intelektuālā revolūcija, jauna domāšanas tipa izveidošana, kas izvedīs cilvēci no strupceļa nevis to iznīcinot, bet pateicoties kopējam progresam.

Cilvēces attīstības jaunajā laikmetā ir nepieciešams:

1. Apzināties jaunā attīstības posma būtību.

2. Noteikt gaidāmo cilvēces attīstības modeli.

3. Noteikt pamatproblēmas (pretrunas), kuras nāksies lemt, un kuras noteiks attīstību šī modeļa ietvaros.

4. Izstrādāt konkrētas rekomendācijas un likumus starptautiskajām organizācijām, valdībām un biznesam.

5. Izveidot un virzīt sabiedrības uzskatu un elišu uzskatu uz cilvēces attīstības harmonizāciju balstoties uz jauniem nosacījumiem.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: