Pasaules ekonomikas pieci globālie satriсinājumi

Viedoklis (Šons O’Greidijs, Independent, 28.06.2011): ESAO pasludināja piecus „globālos satricinājumus”, kuri ar pieaugošu biežumu destabilizēs pasaules ekonomiku tuvākajos gados.

„Tādu tradicionālu draudu vietā kā iekarošana, karš, bads un mēris, ESAO nosauc vīrusu pandēmijas, kiberuzbrukumus, finansiālās krīzes, sociāli ekonomiskos saviļņojumus un magnētu vētras”.

Par pirmo epizodi no prognozējamās sērijas bija 2008. gada finansiālā krīze. Krīžu biežuma palielināšanos viņi skaidro ar „savstarpējās atkarības pieaugumu” globālās ekonomikas ietvaros.

Replika: Kad atsevišķu sabojātu (egoistisku, šauri domājošu tikai par savu labumu) cilvēku, tautu, valstu vietā, visi tie kļūst par vienu veselu ķermeni, savstarpēji saistītu sistēmu, kurā katrs dara tikai to, ko uzskata par izdevīgu sev, tad tādas sistēmas sagraušanas iespējas daudzkārt un neparedzami pieaug.

Tāpēc, ka savstarpēja saikne rada jebkura nākamā stāvokļa neparedzamus cēloņu savienojumus. Taču tās zināšanas, kuras mums ir par šo sistēmu, neļauj to saprast un aprēķināt. Tas ir iespējams tikai, ja mēs varēsim to sajust kā savu. Turklāt mēs to spēsim tikai tad, ja paši kļūsim integrāli savstarpēji saistīti.

Tas gan ir iespējams, ja mēs paši iegūsim šīs sistēmas kvalitāti un īpašības. Un tas ir iespējams tikai izlabojot sevi pēc kabalas metodikas. To dēvē par Radītāja atklāsmi radījumiem, jo Radītājs attiecībā pret mums –  mūsu izlaboto īpašību atklāšana mūsos. Tādēļ Viņu dēvē – Bore, Bo nozīmē – atnāc, sasniedz, un Re – ieraugi, atklāj sevī.

…taču var arī atvērt praviešu grāmatu un uzzināt, kas mūs gaida, ja mēs nespēsim nomierināt Dabu un sevi ar To līdzsvarot.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: