Lai izglābtu eiro, krīzei ir jāpadziļinās

Viedoklis (A.Kaleckis, The Times komentētājs): Ir tikai divi veidi noregulēt grieķu krīzi: vai nu Grieķija pasludina defoltu vadoties no saviem parādiem un iziet no eirozonas, vai arī ES uzņemas kolektīvo atbildību par Atēnas parādiem.

Jāpieņem otrais variants, jo eirozonas sabrukums nav iedomājams, taču Grieķijas defolts  un devalvācija izsauks ķēdes reakciju: visas ES valstis savus ietaupījumus pārcels uz vācu bankām, kas veicinās to nacionālo banku izputēšanu.

Eiro glābšanas dēļ kredītspējīgas Eiropas valstis ir spiestas uzņemties atbildību par Grieķijas, Īrijas un Portugāles (500 miljardi eiro) parādiem. Taču šim nolūkam ES nāksies radīt vienotu finanšu ministriju visām ES valstīm.

Tomēr egoisms traucē: bagātās valstis nevēlas maksāt, bet nabadzīgās nevēlas zaudēt suverenitāti. Tādēļ gan kreditori, gan parādnieki pretosies vienīgi iespējamajam eiro krīzes lēmumam, kamēr netiks izsmeltas visas citas iespējas.

Paradoksāli, taču fakts, ka nerimstošie krīzes draudi ir Eiropas finansiālās stabilitātes nepieciešams pagaidu nosacījums. Turklāt pārejai uz „fiskālo federālismu”, kas izārstēs no krīzes, pašai krīzei ir vēl vairāk jāsaasinās.

Eiropas līderi cer, ka krīze pakāpeniski norimst, taču laikam ejot, eiro izdzīvošanas izredzes samazinās. Valstis – parādnieki apzinās savu spēku: Vācija, Francija un ES ir gatavas maksāt jebko, tikai lai apmierinātu Grieķiju vai Īriju, ja tās draudēs ar defoltu.

Ja Eiropas politiķi patiešām vēlas glābt eiro, lai veic kvalitatīvu lēcienu uz fiskālo federāciju, un pēc iespējas ātrāk.

Replika: Cik vienkārši izskatās visas šīs shēmas, ja visu notiekošu pārvērst divos spēkos – egoistiskajos cilvēku, valstu, pasaules spēkos un altruistiskajā Radītāja/Dabas spēkā. Tie atrodas pretrunā, un Daba pacietīgi māca cilvēkiem attīstības procesa neatgriezeniskumu un nepieciešamību savstarpēji piekāpties, nonākt pie vienošanās, galvojuma, mīlestības.

Lūk, tā divas nometnes, vājākais un stiprākais, māca viens otram piekāpties, parāda, cik ļoti tie ir vajadzīgi viens otram – līdz brīdim, kad atklās pilnīgas savienošanās nepieciešamību, paceļoties pāri jebkādām atšķirībām. Daba piespiedīs!

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: