Starp vēlamo un esošo

Jautājums: Lasot Zoar Grāmatu, kur mums jāatklāj savstarpējā saikne – prātā vai sajūtās?

Atbilde: Sajūtās. Taču ja nespējam, tad prātam jāpalīdz. Tomēr pirmām kārtām jācenšas atrast juteklīgo saikni.

Zoar Grāmata mums apraksta to pašu saikni starp mums, kurā mēs pastāvam. Šī saikne atklāsies kā Bezgalības Malhut, pilna ar Bezgalības gaismu, Radītāja klātbūtni, atklāsmi. Uz to mums ir jātiecas.

Tāpēc, lasot Zoar, mēs cenšamies iedomāties pareizo saikni starp mums. Mūsdienās nepieciešamība pēc tādas saiknes attiecībā uz visu cilvēci jau sāk skaidri atklāties. Tādējādi atnāk kabalas zinātne un atklājas visiem, prasot no mums, tiem, kuri agrāk saņēmuši mudinājumu, un kuri sākuši ar to nodarboties, lai mēs to izplatītu visiem, lai visi sāktu izprast, ka atrodas krīzē, – proti, saiknē, kura iepriekš strādāja, bet tagad nestrādā, un nepieciešams rast jaunu mūsu savstarpējo saikni.

Šo jauno saikni nav iespējams atklāt dabiskā, egoistiskā veidā kā iepriekš, jo šī saikne  jau pastāv globālā, integrālā sistēmā, caurvīta ar savstarpējo galvojumu, un zināmā mērā atklājas pasaulē. Tādējādi mums rodas problēma: atklājas labākā mūsu savstarpējā saikne, bet mēs vēl joprojām izturamies pret to egoistiski. Pārrāvums starp vēlamo stāvokli, kurš jau atklājas pasaulē, un esošo, kurā mēs atrodamies, – tā arī ir krīze.

Zoar Grāmatas lasīšanai, visas kabalas zinātnes studēšanai un visām mūsu pūlēm jānoved mūs pie tāda stāvokļa, ka mēs pielīdzināsim sevi tam pašam saistošajam tīklam, kas atklājas starp mums, jo tas atklājas jau daudzkārt izlabots, salīdzinājumā ar mūsu sabojāto stāvokli. Un mēs paši, analizējot situāciju, runājam, ka pasaule kļuvusi savstarpēji saistīta, bet mēs – nē.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas, 05.09.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: