Kopējās dvēseles gaisma

Mēs visi bijām viena dvēsele, kura sadalījās vairums egoistiskās daļās. Ko tas nozīmē? Kā atgriezties sākotnējā stāvoklī? Un kas ir tas spēks, kurš atgriež sašķeltās daļas sākotnējā stāvoklī?

Bāls Sulams „Gudrības augļi”, Sarunas, „600 tūkstoši dvēseļu”: Pēc manām domām, patiesībā pasaulē nav nekā, izņemot vienu dvēseli, kā sacīts (Berešit, 2:7): „Un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvēseli”. Tā pati dvēsele atrodas visos Israēla dēlos – katrā, pilnībā kā Ādamā Rišonā.

Turklāt garīgais nedalās un nešķeļas daļās, kā tas piemīt materiālajam. Un 600 tūkstošos daļās un vairums garīgajās dzirkstelēs dvēsele sadalās ar ķermeņa spēku, kas piemīt katram. Citiem vārdiem, sākumā ķermenis pilnīgi atdala un novērš no tā dvēseļu starojumu. Taču ar Toras un baušļu spēku ķermenis attīrās, un atbilstoši attīrīšanās mēram, tajā pašā pakāpē kopējā dvēsele tam staro.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: