Goga un Magoga karš – aiz loga vai dvēselē

Šodienas sarežģītās situācijas apstākļos Izraēlā un pasaulē kļūst saprotams, kāpēc Bāls Sulams uzstāj, ka pirmām kārtām jāsēžas skolas solā un jāmācās. Tas ir tieši tas, kas mums nepieciešams, citādi mēs nepareizi attieksimies pret notiekošo.

Tas nenozīmē, ka man jāmīl savi ienaidnieki – „no katra tiks piedzīts parāds pēc nopelniem”, taču man nav par ko viņus ienīst. Man jāzina tikai viens: kā sevi sagatavot, lai savienotos, un kādās formās. Tikai tādā veidā iespējams iznīcināt naidu – tikai ar tādu savienošanos, kuras iekšienē atklājas augstākais spēks.

Ja tas atklāsies – ar to mēs izlabosim visus nešķīstos spēkus. Mums vienkārši nav izvēles. Radītājs spiež uz mums, citādi mēs nekad nenonāksim pie tā, lai mūsos sāktu valdīt garīgais spēks, svētums. Bez tā mums nav nekādu iespēju izglābties. Es ceru, ka mums izdosies to nodot tautai, vienlaikus ar to spiedienu, kurš tiek izraisīts uz mums it kā no ārienes, proti, no augšienes – un mēs pratīsim panākt savienošanos.

Patiesībā tas arī tiek dēvēts par Goga un Magoga karu. Caur visām tautām, izmantojot jebkurus gadījumus un iespējas, Radītājs spiež uz mums, un mēs esam spiesti savienoties. Tas ir kā iziešana no Ēģiptes – spiediens arvien pieaug, līdz mums vairs nav izejas un mēs skrienam, jo pretējā gadījumā mēs nevēlamies aiziet no sava egoisma verdzības un gatavi palikt un tajā dzīvot mūžīgi.

Tāpēc izejas nav, mums nāksies iziet „Ēģiptes mocības” un spiedienu. Jo labāk mēs tās sapratīsim – jo mazāk šie triecieni materializēsies un būs daudzkārt iekšēji: ar sapratni, apziņu, meklējumiem, izskaidrojumiem. Tās būs daudzkārt ātrākas, uz citas pakāpes. Taču ja trieciens īstenojas materiālā, tad tas ir miljardiem reižu smagāks un ilgstošāks.

Starpība starp pakāpēm ir tāda, ka viss nedzīvais līmenis vienlīdzīgs vienam augam! Pamēģiniet šo proporciju novērtēt: uz viena svaru kausa Visuma nedzīvā matērija, bet uz otra – viens zāles stiebriņš. Iedomājieties, cik liela starpība, ja savos noskaidrojumos un labojumos paceļamies augšup tikai par vienu pakāpienu – un vēl jo vairāk, no dzīvnieciskās pakāpes uz cilvēcisko! Un to mēs varam izdarīt triecienu vietā, kuri mums uzglūn nedzīvajā pakāpē.

Turklāt cik daudz triecienu un ciešanu mums nāksies uz tās iziet… Tādējādi patreiz viss mūsu darbs – tikai ātrāk visiem pacelties arvien augšup! Un šim nolūkam mums visiem jāsēžas skolas solā un jāmācās, jāmācās, lai nedaudz saprastu, kas notiek ar mums un ar pasauli, un kāpēc tā notiek! Tas jāpaskaidro gan sev, gan visai pasaulei. Mums nav cita ieroča, izņemot izskaidrošanas! Un situācija to vienkārši uzliek par pienākumu.

No nodarbības pēc laikraksta „Narod” („Tauta”), 05.09.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed