Kur ir garīgās pasaules vieta

Jautājums: Kur atrodas garīgās pasaules vieta?

Atbilde: Garīgās pasaules vieta – tā ir vēlme, kas līdzinās Radītāja vēlmei. Turpretim materiālās pasaules vieta – vēlme, kas pretēja Radītājam.

Vieta – tā ir vēlme, kas tika radīta. Izņemot vēlmi, nav nekā cita. Mēs – tā ir tikai vēlme. Man tikai šķiet, ka esmu es, mans fiziskais ķermenis un man apkārt vesela pasaule: nedzīvais, augu, dzīvnieki, cilvēki, bet vēlme – vienkārši tas, ko es patreiz vēlos.

Taču nē, visa apkārt esošā pasaule – tā arī ir mana vēlme, tikai dažādos veidos. Tāpēc šī vēlme man tēlojas daudzveidīgās, it kā meterializējušās formās. Tomēr matērija – tā arī ir vēlme. Katrs atoms – tā ir vēlme, negatīvie, pozitīvie lādiņi, to mijiedarbība – tas viss ir vēlme, kas tādā veidā izpaužas manās sajūtās, it kā tā būtu kāda neatkarīga matērija.

Taču patiesībā eksistē tikai mana vēlme – viena vēlme iekš citas. Pastāv vienkāršākas vēlmes un sarežģītākas – vēlmes, kas darbojas tikai instinktīvi, pateicoties tajās ietvertajam dabiskajam spēkam, un tādas, kuras darbojas jau saskaņā ar veselu programmu, proti, kuras iekļauj sevī nevien pašu vēlmi, bet arī darbības programmu. Un tāpēc vēlmes savienojas un dalās, veidojot visiespējamākās savstarpējās formas.

Taču viss ir tikai vēlme. Es pats, kurš sajūt sevi un savu apkārtni, šo pasauli – tā arī ir vēlme, nekas vairāk. Savas vēlmes iekšienē es sajūtu dažādas citas vēlmes, kurām piemīt citas formas. Attiecībā uz manu vēlmi šīs vēlmes mazākas par mani, jo vispirms es sajūtu sevi, bet visus pārējos uz daudzkārt zemākiem pakāpieniem. Un tādējādi viņi visi iekļaujas manā vēlmē, radot manī dažādus tēlus un stāvokļus. Liela vēlme aprij mazāku, un tās izsauc tajā dažādas parādības.

Izņemot vēlmi, nekā cita nav. Fizika šodien nonāk pie secinājuma, ka nekā cita nav, izņemot spēka lauku. Turklāt lauks – tā arī ir vēlme. Un šī lauka iekšienē mēs jūtam dažādas izmaiņas, kuras mums attēlo visu realitāti. Esam jau vienkārši pieraduši pastāvēt šajā ainā un nesaprotam, cik lielā mērā tā ir šķietama, un tādēļ šīs parādības, kuras norisinās mūsu vēlmes iekšienē, mēs dēvējam par mūsu pasauli.

No nodarbības pēc grāmatas „Šamati”, 09.09.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: