Par Bāla Sulama dižumu, 3.d.

Priecājos, ka esmu radīts paaudzē, kurā ir jau atļauts atklāt Kabalas zinātni, un man dota atļauja un metodika, lai īstenotu šo pirmo kabalas atklāšanu pasaulē. Šī apstākļa cēlonis nav manī, bet gan manas paaudzes īpatnībā.

Bāls Sulams. Kabalas zinātne un tās būtība.

Cēlonis, ka es atklāju kabalu, nav manī, bet tajā apstāklī, ka mana paaudze – tā ir pēdējā paaudze, kura atrodas uz pilnīgas labošanās un apslēptās pasaules atklāšanas sliekšņa.

Bāls Sulams. Mašiaha taures rags.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: