Saprast, kā tiek veidota pārmaiņu ideoloģija

Viedoklis (S. Mironovs, KF federācijas padomes priekšsēdētājs): Visos laikos filozofi meklēja atbildi uz jautājumu „Kas ir cilvēks”? Jāsāk no pašiem esamības pamatiem – no cilvēka. Ja tu gribi, lai pasaule mainītos tev vēlamā virzienā, – mainies pats.

Galvenais – cilvēka pašrealizācijas, viņa brīvās gribas iespēju paplašināšanās. Mēs uzmanīgi sekojam līdzi filozofiskām diskusijām mūsdienu pasaulē. Pasaules finansiālās krīzes un ekonomikas krasu pārmaiņu apstākļos mums ir svarīgi saprast, kā veidojas pārmaiņu ideoloģija.

Tagadēja krīze – sociālā un tikai pēc tam ekonomiskā un finansiālā. Tradicionālās domāšanas shēmas nav spējīgas paskaidrot notiekošās transformācijas. Ir nepieciešamas jaunas intelektuālās prakses.

Replika: Saprast, kā veidojas pārmaiņu ideoloģija, nav iespējams bez dabas mērķa sapratnes. Jo katra darbība tiek izzināta tieši no tās beigām, mērķa. Tieši no galīgā stāvokļa tiek saprasta visa nepieciešamība tieši tādā stingrā cēloņu un seku attīstībā.

Tādēļ, pat ja runa iet par cilvēka egoisma labošanas nepieciešamību kā visa ļaunuma pamatu, cilvēks, kurš nav izzinājis mērķi, nespēs aprakstīt tā labojuma metodiku.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: