Klīstošie – brāļu meklējumos

Katrā jaunā stāvoklī mēs sevi sajūtam kā pazudušus, gluži kā zirgs, kurš nomaldījies laukā. Taču cilvēks, kurš atmodies pazudušā dzīvnieka iekšienē, sevi izved un atrod savu vietu – tā ir pareiza attieksme pret šo lauku, kas mūs visus saista.

Viņš pieprasa jaunu sapratni, definējumu, Toru, tas ir, „instrukciju”, kā ātrāk un pareizāk no savas puses varēs ietekmēt, lai visi iekļautos šī lauka iekšienē.

Viņš pārdzīvo par to, lai glābtu citas dvēseles, un vēlas viņiem paskaidrot, kā katram no tiem pielikt savas pūles, lai šajā laukā atklātu savu vietu.

Bāls Sulams savā rakstā „Nākotnes sabiedrības izveide” stāsta, ka mēs līdzināmies cilvēku grupai, kuri nomaldījušies tuksnesī un uzgājuši oāzi, kad atrodam īpašu instrukciju grāmatu, pateicoties kurai var izglābties. Un tad mēs sākam saukt savus brāļus, lai tie pietuvinātos, jo mums pieder liela bagātība, kas palīdzēs tikt dzīvē uz priekšu, un vairs neizjust ciešanas. Tādēļ mēs sākam pūst tauri, aicinot pie sevis pārējos.

Ja cilvēks darbojas tādā veidā, viņš labi ietekmē visu sistēmu un izpelnas svētību.

Mums jāsaskata tas lauks, kurš šodien mums atklājas, svēto Šhinu – saikni starp mums visiem un visu mūsu pasauli, visu universu. Šo saiknes atklāšanos no pašas dabas puses mēs sajūtam kā vispasaules krīzi, draudu, neveiksmi, jo mēs paši neatbilstam tai saiknei, kas patlaban atklājas.

Taču tajā brīdī, kad kļūsim atbilstoši šim tīklam, mēs izpelnīsimies augstākā spēka atklāšanos, kas aizpilda šo lauku un to aktivizē. Tas ir saistošais lauks – pārejas posms starp mums un augstāko spēku. Bez šī tīkla mēs to nespēsim atklāt – Radītājs mums atklājas caur šo mūsu saikņu sistēmu.

Un tā mēs nonāksim pie tā, ka caur šo lauku, kuru Radītājs svētījis, Viņu atklāsim  – „atnāksim un ieraudzīsim” (tas nozīmē „bo-re”) pareizās saiknes iekšienē, kura atklājas starp visām radības daļām.

No nodarbības pēc grāmatas „Šamati”, 30.08.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: