Jauns projekts pieprasa jaunu apziņu

Viedoklis (A. Dugins – politologs, filozofs) : Liberālais modelis pamatojās uz ekonomikas neatgriezeniskā pieauguma loģiku. Par nepārtraukta pieauguma iespējas pierādījumu ekonomisti R. Mertons un M. Skoulzs saņēma Nobela prēmiju.

1997. gadā viņi zinātniski, ar matemātikas aprēķinu palīdzību, pierādīja, ka nekādas krīzes, pie nekādiem apstākļiem nebūs, bet finansiālā tirgus pieaugums ir bezgalīgs.

Taču kad krīzes rezultātā sabruka ekonomiskās sistēmas liberālais modelis, izrādījās, ka cita modeļa nav, nav glābšanas plāna un pat tāda plāna uzmetuma. Tāds darbs netika veikts nekur pasaulē.

Lieta tajā, ka lai piedāvātu jaunus projektus, vispirms ir nepieciešams izmainīt personīgo apziņu. Taču ekonomisti to nav spējīgi izdarīt.

Otrais pasaules karš bija Lielās depresijas rezultāts. Vai tāds pats krīzes risinājums var attīstīties arī tagad?

Replika: Lieta ir tajā apstāklī, ka karš nepalīdzēs, jo vairs nav enerģijas avotu, noieta tirgu. Varbūt tikai karš par lieku miljardu cilvēku iznīcināšanu…

Taču apziņu ir nepieciešams mainīt – citādi jaunu ekonomikas modeli mēs pat nespēsim iedomāties. Tam nepieciešami ekonomisti, kas spēj redzēt saprātīga materiālā patēriņa un garīga piepildījuma sabiedrības modeli.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: