Sarežģītais apļa vienkāršums

„Taisnās sfirot” (jošer) un „apaļās sfirot” (igulim) pakļaujas pretējiem likumiem: starp taisnajām sfirot, pati iekšējā – vissvarīgākā, bet starp apaļajām – pati ārējā. Un šis apaļo sfirot īpašību pretstats mums ļoti jauc galvu.

Mēs saprotam saņemšanu un atdevi, kad saņemšana ir pretēja atdevei – kā taisnajās sfirot. Taču apaļās sfirot neattiecas uz šo aprēķinu attiecībā pret saņemšanu un atdevi, tām nav ekrāna – tās ir vēlmes, kuras pastāvēja līdz samazinājumam un līdz ekrānam.

Tāpēc mums tas tik ļoti jauc galvu šajā pasaulē, kur saņemam divas iedarbības: vienu – no apļu puses, bet otru – no taisnās līnijas puses.

Taisnajā līnijā viss saprotami un vienkārši: ir augša un apakša, apakšā – ļaunums, saņemšana, augšā – labestība, atdeve. Lai kādā līnijas vietā es atrastos, es varu izmērīt: kāds man ir spēks (cik „kilogrami”, kāds ekrāns), kāda gaisma (cik „litri” vai „lūmeni”).

Tāpēc līnijā man nav nekādu jautājumu – es pacēlos līdz zināmam augstumam un to izmērīju. Šeit darbojas vienkārša garīgā fizika, un visi aprēķini manās rokās. Ir spēks – ekrāns, pārklājums, un vēlme, kura ar tā palīdzību piepildās: cik samaksāja, par tik arī piepildījās. Viss saprotams.

Taču „apļos” es nezinu ko darīt, man vairs nekas nav saprotams… Nav augšas un apakšas, kreisās un labās puses, nav atšķirību, pēc kurām esmu ieradis novērtēt savu stāvokli.

„Apaļās sfēras” atrodas tur, kur es vēl neesmu piedzimis – līdz tam, kad sāku saprast. Gluži kā atrastos mātes klēpī – lūk, tur darbojas „apaļā” vadība, un es pilnībā sevi atceļu (savu egoismu): man visu dod, paņem visus pārpalikumus, es pats neko nelemju.

Taču kad no manis sāk prasīt, izdarīt uz mani spiedienu, lai es pats sāktu cīnīties par savu dzīvību, sākas „taisnā” vadība.

Un šodien mums pasaulē atklājas otrā vadība, izņemot taisno – apaļā. Taču mēs nezinām, ko ar to darīt. Piepeši pasaule kļūst globāla, integrāla, visi ir savstarpēji saistīti, un visi man jāiekļauj aprēķinā, bet es domāju: „Kādēļ?!”

Man jārēķinās ar visiem, it kā viņi iekļaujas manā vēlmē, manā tilpnē, kura kļūst apaļa. Tā ir pilnīgi cita vadība, un tādēļ mums rodas problēma, jo tas taču ir pretmetā visam tam, kas bija iepriekš.

Taču viss iemesls ir tajā apstāklī, ka mums atklājas „apaļās vēlmes” – patiesi nākamās pasaules vēlmes. Un tāpēc šodien mēs neesam spējīgi nokārtot savu dzīvi šajā pasaulē, kur atklājas jauna augstākā vadība.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”, 22.08.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: