Rotaļu pasaule

Jāiemācās visā saskatīt divus pretējus stāvokļus, kuri var savienoties tikai Radītājā – tas ir, augstākajā pakāpē, atdeves īpašībā, kas atrodas virs manis.

Šī īpašība man jāpieņem kā gaisma, kas atgriež pie avota, kurš atnāk un mani izlabo, dod man jaunu redzi, jaunu uztveri, prātu, ne tādus kā šodien.

Un tad pretstati, kurus redzu šodien – rīt man savienojas kopā manā jaunajā uztverē. Taču tie savienojas ne prātā un sajūtās, bet augstāk par prātu un sajūtām.

Proti, man vienmēr ir divi atsevišķi jēdzieni: īstenība un ticība, kas apvienojas kopā virs manis, virs tām abām – Radītājā. Kad es izzinu šo augstāko stāvokli, un visi šie 3 faktori savienojas, veidojot manu jauno uztveri, tad man rodas jauna īstenība un ticība. Un man atkal tās no jauna ir jāsavieno – virs tām. Tā jau ir nākamā pakāpe.

Tā katru reizi: pirmā pakāpe, otrā, trešā. Un katrā pakāpē vienmēr pastāv divi pretstati, kurus savieno manis iegūtā ticība, kas augstāka par zināšanām.

Taču es neko neizzinu zināšanās – bet tikai ar ticību, kas par tām augstāka. Tikai patlaban mums tas izskatās kā kaut kas, kas ir pretējs zināšanām, taču kad mēs ienākam garīgajā izzināšanā, mūsu uztvere pilnīgi izmainās, un viss kļūst saprotams.

Un tieši mūsu vecās pasaules jēdzieni kļūst absolūti mānīgi. Es domāju, kā tas ir iespējams, ka atrodoties kādā stāvoklī, es varētu kaut ko izmērīt un saprast? Kā vispār tā var dzīvot un eksistēt – jo dzīvei taču jāsastāv no diviem poliem?! Un kad lūkojamies uz šo pasauli no augšienes, no augstākās pakāpes, tad saprotam, ka tā pastāv tikai mūsu iztēlē.

Šī pasaule eksistē tikai tādēļ, ka Radītājs to radīja mākslīgi ar nolūku, lai no šī šķietamā stāvokļa mēs paši sāktu savu garīgo izaugsmi un sasniegtu patstāvību.

Taču patiesībā tāds stāvoklis nevar būt. Tāpat kā dzīvība nevar eksistēt kādā vienā materiālā – pastāvīgi nepieciešams daudzveidīgu materiālu savienojums un sistēmu mijiedarbība, vielu, sajūtu, prāta, izpratnes maiņa. Cerēsim, ka mēs spēsim to sajust, un tad sapratīsim!

No nodarbības pēc grāmatas „Šamati”, 23.08.2011.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed