Kabala. Kabalistika. Kabala – zinātne

„Kabala” – parādzīme, rēķins, no ivrita darbības vārda „lekabel” – saņemt.

Mūsdienu Izraēlā visur, kur tiek uzrādīts rakstveida rēķins, izskan un tiek rakstīts vārds „kabala” (viesnīcas, veikali utt.).

Viduslaikos Eiropā attiecībā pret ebrejiem bija aizliegums uz profesijām. Tāpēc, lai izdzīvotu, viņi bija spiesti nodarboties ar augļošanu.

Tajā laikā ebreji bija vienīgā tauta, kurā bija vispārēja vīriešu lasīt un rakstīt prasme (pie tam obligāto priekšmetu sarakstā līdzās Torai ietilpa matemātika).

Tādējādi, atšķirībā no vietējiem augļotājiem (turklāt, izņemot profesionālos augļotājus, tajā laikā ar to aktīvi nodarbojās aristokrātija un tirgoņu kārta), ebrejiem aizņēmuma procents bija daudzkārt zemāks, taču viņi piemēroja soda sankcijas „procentu kapitalizācijas” veidā, tas ir, „procenti uz procentiem”. Vietējie augļotāji sevi ar to neapgrūtināja, nodrošinoties ar procentiem, kas vairākas reizes pārsniedza ebreju procentu likmes.

Un kad nāca aizņēmējs, augļotājs piestādīja viņam „kabalu” (rēķinu), un cilvēks redzēja, ka termiņa nokavējuma dēļ viņa parāda summa palielinājusies, pie tam ievērojami palielinājusies, salīdzinājumā ar to, ko viņš gaidīja. Tas nozīmē, ka ebrejs, kurš sākotnēji savā pārdotavā „ievilināja” ar solījumu par zemiem procentiem, tagad ar kādu nesaprotamu aprēķinu palīdzību pieprasa no viņa daudzkārt vairāk, – tas tika vērtēts kā krāpšana, vārda neturēšana un saistību neievērošana.

Krievijā vārds „kabala” attīstījās par jēdzienu, kas izklāstīts V. I. Dāla „Lielajā krievu valodas skaidrojošajā vārdnīcā”, kurā vārda „kabala” krievisko izpratni Dāls nesaista ar ebrejiem. Salīdzinājumam tiek dots vārds: „Kabalistika” vai „Kabala” (fragments):

Kabala – senl., [latīņu Caballa no arābu v.], jebkurš steidzams saistību raksts, aizņēmuma kabala; aizņēmuma raksts ar līgumsodu; ķīlu zīme, aizņēmums pret ķīlu; dienesta muižniekiem bija mūžīgā un steidzīgā; dzimtcilvēki sevi pārdeva uz mūžu vai uz izdienas gadiem, ņēma naudu uz priekšu vai devās kabalā par parādiem vai soda naudu. Pievolgā steidzamā kabala darbojas vēl līdz šodienai, taču turas tikai uz goda vārda ar liecinieku nodrošinājumu; ja tirgonis izpirka dzimtcilvēku vai rekrūti, tad tas parasti atdeva sevi kabalā uz sešiem gadiem.

Kabalistika vai kabala – Senās Derības mistisks ebreju skaidrojums, tāpat nozīmē burvestību, zintniecību un melno maģiju.

Kabala – zinātne. Izcilais XX gadsimta kabalists J. Ašlags (Bāls Sulams) raksta: „Zinātne kabala ir lejup nākošu Augstāko spēku cēloņu un seku kārtība. Šie spēki pakļaujas pastāvīgiem un absolūtiem likumiem, kuri savstarpēji saistīti, un virzīti uz to, lai cilvēkam šajā pasaulē atklātu Augstāko pārvaldošo spēku, kuru mēs dēvējam par Radītāju”.

Mihaels Laitmans „Kabala iesācējiem”, 9. lpp.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed