Tur, kur mēs esam kopā

Jautājums: Ko nozīmē – nodarboties ar iekšējo darbu?

Atbilde: Cilvēkam 24 stundas diennaktī ir jānodarbojas ar iekšējo darbu. Var gadīties arī tā, ka būdams pārņemts tikai ar to, atnākot uz nodarbību, viņš neredz nevienu vārdu, kas uzrakstīts grāmatā. Tas nav svarīgi! Galvenais ir tas, kas notiek viņa iekšienē.

Taču tev nav jāpārmet sev. Iekšējais darbs – tas, kad tu visu laiku mēģini noturēt sevi saplūsmē ar grupas iekšējo būtību. Tad, verot vaļā grāmatu, tu redzi tur nevis ārējas zināšanas, bet gan zināšanas par sava savienojuma veidiem ar biedriem grupā. Un jau nevien grupā, bet gan kopīgā dvēselē.

Tu sāc redzēt, ka gan Desmit Sfirotu Mācībā, gan Grāmatā Zoar, gan citos kabalistu sacerējumos, runa iet tikai par dažādiem saiknes veidiem starp tevi un pārējiem. Ja tu, īstenībā, vēlies noskaidrot šo saikni, – tad tu patiešām studē Toru (vārds Tora ivritā izcēlies no vārdiem „or” – gaisma un „oraa” – instrukcija).

Jautājums: Tas nozīmē, ka mans darbs ir atklāt šo iekšējo saiknes tīklu starp mums. Taču kā man šim nolūkam izmantot mūsu pasauli?

Atbilde: Visa mūsu pasaule – tas ir tieši tas pats saiknes tīkls starp cilvēkiem, bet attiecībā uz mums pašā ārējā izpausmē. Tādēļ mēs sajūtam šo saikni kā sabojātu. Taču iekšējā mūsu savstarpējās saiknes tīklā mums pakāpeniski atklājas arvien lielākas saiknes, savstarpējā savienojuma 125 pakāpieni starp visiem.

Taču mūsu stāvoklis ārējā pasaulē – obligāts: tieši ar to mēs sākam, un pastāvam tajā, lai arvien dziļāk virzītos uz priekšu savā garīgajā izaugsmē.

Mums ir nepieciešams pamats, kuram nav sakara ar kustību iekšienē. Tas arī tiek dēvēts par ārējo saiknes tīklu starp mums, kurā mēs pastāvam šajā pasaulē. Taču tikai tagad mums atklājas viss šīs saiknes sabojātības mērs, – agrāk mēs vienkārši par to nedomājām. Un tas uzliek mums par pienākumu veikt labošanos.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 25.03.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: