Egoistiskā globalizācija neārstē ne sabiedrību, ne cilvēkus

Viedoklis (Ričards Hāss, ASV starptautisko attiecību padomes prezidents, ASV valsts departamenta plānošanas nodaļas direktors): Globalizācijas process neattaisno cerības uz progresu ekonomikā. Globalizācija nenovērš ekonomisko krīzi. Visas prognozes par šī procesa attīstību izrādījās kļūdainas.

Valstu dalība globalizācijas procesā nenoved pie tās nacionālās savdabības zaudēšanas, nespēj pārbūvēt iekšējo valsts struktūru. Nav liecību par to, ja valstī ir vairāk demokrātijas, tad tā ir vairāk iesaistīta globalizācijas procesā.

Vēl vairāk, globalizācija pagaidām nav spējīga novērst karus. Izraēla un Indija attiecas uz īpaši globalizētākajām pasaules valstīm, transnacionālās korporācijas aktīvi piedalās to ekonomiku darbībā, taču tas netraucē abām valstīm piedalīties militārajos konfliktos.

Replika: Nav šaubu, ja globalizācija tiek īstenota ar egoistiskiem cilvēkiem, spēkiem, līdzekļiem, valstīm, kompānijām egoistisku mērķu dēļ, tad tā novedīs tikai pie pretrunu  pastiprināšanās – to mēs drīz redzēsim „Eiropas kopējā tirgū” – egoistu pūlis, kuri ienīst viens otru, taču spiesti būt atkarīgi viens no otra.

Tik tiešām  mūsdienu Babilonija pirms sava sabrukuma. Šeit nav brīvprātīgas apvienošanās, lai radītu iespēju sasniegt augstāko mērķi – vienotību un Radītāja atklāšanu. Tāpēc visi tamlīdzīgi globālie projekti tikai atklās savu aplamību –  tajā ir to vēsturiskā nepieciešamība.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: