Vispasaules valsts

Viedoklis: Martins Volfs (The Financial Times vadošais ekonomikas komentētājs, Pasaules politikas Oksfordas institūta vec. zin. darbinieks): Vienmērīga uzplaukuma pasaulē galvenais šķērslis – suverēnu valstu esamība. Problēmas, ar kurām mēs šodien sastopamies, rada nevis atsevišķu valstu kļūdas, bet gan pati to eksistence.

Nevienlīdzība starp cilvēkiem pastiprinājās sakarā ar atšķirīgu sabiedrību attīstības nevienmērību. Dzīves līmeņa plaisa starp bagātākajām un nabadzīgākajām pasaules valstīm turpinās pieaugt.

Tik dažādi attīstības rezultāti skaidrojami ar vēsturisko spēku darbību, kas pastiprina attīstības nevienmērību. Bagātākajās valstīs visi dzīves standarti pieaug, tajā pašā laikā „neveiksmīgās” valstis nonāk negatīvā apburtā lokā: zemais dzīves līmenis ierobežo pilsoņu nodrošinājumu ar sabiedriskajiem labumiem, kas sekmē ekonomisko pieaugumu.

Iedomājaties, ka pēc ASV parauga tiek izveidota vispasaules federācija ar vienādām balss tiesībām visiem. Tādā iedomātajā vispasaules valstī nabadzīgajiem reģioniem tiks novirzīts vairāk resursu, lai finansētu infrastruktūru, izglītību, veselības aprūpi un tiesībsargājošo sistēmu.

Apvienojot valstu pūles, lai nodrošinātu sabiedriskos labumus, globālā mērogā vinnē visi, taču atsevišķas valstis ir ieinteresētas ar to saistītos izdevumus pārlikt uz citu pleciem.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: