Hitlers, Staļins, Ahmadinežads…

Jautājums: Kas ir grupa? Tā ir kāda ideja, cilvēki vai kaut kas cits? Kāpēc ir tik grūti savienoties ar cilvēkiem, kuri nav līdzīgi man?

Atbilde: Katrs cilvēks pasaulē ir saistīts savā dvēselē ar citām dvēselēm. Tev ir nepieciešams nokļūt šajā iekšējā sistēmā, kur dvēseles ir savstarpēji savienotas, it kā ienirt jūras dzelmē. Tur tu atklāsi šo saikņu tīklu, kas savieno cilvēkus.

Šī tīkla iekšienē atrodas Hitlers, Staļins, Ahmadinežads, Mozus, Ābrams un tu. Visi tie, kurus tu pazīsti tikai pēc to ārēja izskata, kā arī tie, kurus tu pazīsti dziļāk, savienoti tur viens ar otru ar pašu labāko saikni.

Taču ārpasaulē katrs no tiem precīzi izpilda savu lomu tādēļ, lai pamudinātu citus pietuvināties šim tīklam, ienirt tā iekšienē, lai sevi tur atrastu saistītu ar dvēseli un sirdi ar visiem pārējiem. Tev ir nepieciešams atrast ar viņiem iekšējo kontaktu. Grupa – tas ir dvēseļu iekšējais savienojums. Un tev ir obligāti jāiekļaujas kopā ar visiem.

Protams, runājot par grupu, vispirms es domāju par tiem, kas mācās kopā ar mums. Taču ja tu iekļūsi šīs saiknes iekšienē, tad redzēsi, ka tas ir tīkls, kurš apvieno visus, pat vislielākos mūsu ienaidniekus.

Mums ir jāsaprot, ka ārējais apvalks, kura veidā mēs pastāvam mūsu pasaulē, dots mums tādēļ, lai liktu viens otram nodarboties ar iekšējo darbu.

Visa šī spēle ir nepieciešama tev, – lai Radītājs, spēks, kurš savieno mūs no iekšienes, atklājas arī savā ārējā izpausmē. Šo savienojumu iekšienē notur Viņš, taču no ārienes tas ir jāīsteno tev! Un ja tev izdosies pārvarēt bezdibeni starp iekšējo un ārējo, tad tā arī būs tava pilnīga labošanās.

No nodarbības pēc Rabaša raksta, 25.03.2011

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: