Radītāja veidotājs

Zoar Grāmata. Nodaļa „Truma”, 637. p.: Un kad Radītājs vēlējās izveidot pasauli, viņš lūkojās Torā, katrā tās vārdā un saskaņā ar to radīja pasauli. Tāpēc, ka visi pasauļu elementi un darbības atrodas Torā, Radītājs tajā lūkojās un veidoja pasauli.

Bāls Sulams to skaidro piemērā ar cilvēku, kurš vēlas uzcelt māju. Vispirms viņam rodas tāda doma, bet pēc tam viņš sāk domāt: kādu māju, kāda tā ir, kāda forma tai jāiegūst, kādi materiāli tam ir nepieciešami, un tā tālāk.

Analoģiski tam pastāv visaugstākais spēks, kurš darbojas caur Nodomu izveidot pasauli. Nodoms, ar kura palīdzību Tas darbojas – tā ir Tora, modelis, pēc kura Tas īsteno savas darbības.

Radīšanas nodoms – sniegt baudu izveidotajiem. Taču tiem sniegt baudu – tas jau ir plāns, radīšanas programma. Pēc šīs programmas Radītājs rada vēlmi baudīt, un šajā vēlmē ieiet Viņa programma atgriezeniskā formā. Sanāk, ka Radījums un Radītājs ir pretstatā pēc sava nolūka. Taču labošanās rezultātā radījums maina savu nolūku, un sasniedz īpašību līdzību ar Radītāju.

Tāpēc cilvēkam sevi jāietērpj Torā, jānoformatē sevi precīzā līdzībā ar To. Sākotnēji Augstākais spēks caur Toru, it kā caur matricu, rada vēlmi baudīt. Taču pēc tam šī vēlme pakāpeniski zaudē šo formu, līdz pārvēršas par mūsu pasaules bezveida materiāla kaudzi.

Taču mēs, vēloties no jauna savstarpēji savienoties, veidojam no sevis formu, dēvētu „Tora”.

Mūsu pareizās savstarpējās savienošanās shēma tiek dēvēta par Toru – izlaboto vēlmju – baušļu kopums. Tā mēs sevi izmainām un no jauna saplūstam ar modeli, kas bija radīšanas Nodomā.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: