Kabalisti – par brīvo izvēli, 1.d.

Piezīmes iekavās – manas.

Vai cilvēkam ir brīva izvēle?

Katrs no mums ir sava veida mašīna, kas radīta un darbojas saskaņā ar divu ārējo spēku – baudas un ciešanu – norādījumiem, kuras velk un pastumj mūs uz priekšu pretim savai vēlmei, uz turieni, kur tā vēlas. Tāpēc nav vispār neviena, kam būtu vismaz kāda patstāvība.

Bāls Sulams. Gribas brīvība

Ja izanalizēt cilvēka rīcības, tad redzēsim, ka tās visas ir nepieciešamības spiestas, un bija veiktas piespiedu kārtā. Tāpēc, ka cilvēku Augstākā vadība ielika starp baudu un ciešanām. Un nav starpības starp cilvēku un dzīvnieku, bet ja tas tā ir, tad nepastāv brīva, saprātīga izvēle. Ar šiem diviem spēkiem Augstākā vadība, nevienam nejautājot, ved visus turp, kurp vēlas.

Pat baudas raksturu (ko ēst, un kā ģērbties) neizvēlas pats cilvēks, šī izvēle notiek saskaņā ar sabiedrības vēlmēm un gaumēm, turklāt par spīti manai vēlmei vienkārši uzvesties un ērti ģērbties. Kur tad ir manas vēlmes brīvība?

Bāls Sulams. Gribas brīvība

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed