Ilgais ceļš no pārrāvuma līdz saplūsmei

„Desmit Sfirotu Mācība”, 1. d. „Jautājumi un atbildes par terminu jēdzieniem”.

Jautājums (43.): Kas ir atdalīšanās, pārrāvums?

Divas pakāpes, kurām nav nekādas īpašību sakritības, tiek dēvētas par atdalītām viena no otras.

Mūsu vēlmēm it kā diviem apļiem var būt pilnīga sakritība, tās var būt uzliktas viena uz otru un kļūt par vienu apli. Var krustoties un daļēji atrasties viena otrā. Var saskarties viena ar otru vienā punktā – kopējā vēlmē.

Taču pilnīga atdalīšanās, pārrāvums, nozīmē, ka mūsos nav nevienas kopīgas īpašības, vēlmes. Tas ir, pirmais ne ar ko nelīdzinās otram, un mēs nesasniedzam nekādu atdeves formu viens otram, kas ļautu atrasties vienam otrā.

Ja es neņemu no tevis nekādu vēlmi, lai varētu tev atdot, bet tu neņem no manis nevienu vēlmi, lai atdotu man – mēs neskaram viens otru un esam pilnīgi atdalīti.

Ja starp mums rodas vismaz viena vēlme, kurā mēs vēlamies viens otram atdot, tad starp mums jau ir saskare. Ja ir vairākas tādas vēlmes – mēs jau daļēji atrodamies viens otrā: es tavu vēlmju iekšienē, bet tu – manu.

Tā mēs virzamies uz priekšu, līdz tu paņem visas manas vēlmes, bet es – visas tavas vēlmes, un ar to starpniecību mēs atdodam viens otram: es visu atdodu tev, bet tu – man. Tas tiek dēvēts par saplūsmi.

Šie „Desmit Sfirotu Mācības” definējumi ir ārkārtīgi svarīgi. Iemācieties tos no galvas mehāniski – tas arī ir noderīgi. Pēc tam, uztverot tos gan jutekliski, gan intelektuāli, centieties pamazām savienot prātu un jūtas.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: