Ko nozīmē „apaļa vēlme”?

„Desmit Sfirotu Mācība”, 1. d. „Jautājumi un atbildes par terminu jēdzieniem”.

Jautājums (41.): Ko nozīmē apaļš (agol) un apļi (igulim)?

Ja starp četrām vēlmes saņemt stadijām nav starpības starp augšu un apakšu, tā tiek uzskatīta par „apaļu”, līdzīgi apļa formai, kur nepastāv jēdziens augša un apakša. Tādējādi 4 stadijas tiek dēvētas par 4 apļiem (igulim), aplocēm, kuras ieliktas viena otrā tā, ka nav iespējams tajās atšķirt augšu un apakšu.

„Aplis”, kurā nav starpības starp augšu un apakšu – tā nav tāda vēlme, kuru vienkārši nav ar ko izmērīt un novērtēt, un tāpēc nav saprotams, kas tajā ir svarīgāks (augstāk), bet kas mazāk svarīgs (zemāk). Tāpat tā nav kāda viena, monolīta vēlme, kura neietver nekādas sastāvdaļas, un kurai, dabiski, nav ne augšas, ne apakšas.

„Apaļa vēlme” – tā ir manis pārbaudīto vēlmju kopums, kuras savienotas ar tādu īpašu savstarpēju saikni, pateicoties kurai, tās ir pilnīgi vienlīdzīgas un tām nav ne „augšas”, ne „apakšas”, ko dēvē „aplis”, „lode”.

Taču attiecībā pret ko mēs varam izmērīt un pārbaudīt, kas liecinātu par to, ka visas šīs vēlmes ir līdzvērtīgas, un tām ir apļa forma? Šajā aplī atrodas viens īpašs punkts, kopīgs visām šīm vēlmēm – riņķa centrs. Attiecībā pret šo centru visi punkti (vēlmes) ir vienādi, tāpēc tie veido apli.

Šis centrs – nevis kāda papildus, cita vēlme – tas ir šo vēlmju kopējā savienošanās, tās pašas veido šo centru. Tādējādi, attiecībā uz šo centru, katrs attieksmē pret citiem darbojas pēc vienlīdzības principiem.

Un katrs var būt apveltīts ar savu spēku un savu raksturu, taču dalienas formā starp vēlmēm saglabājas pilnīga vienlīdzība – un tāpēc aplis.

Tieši tā izveidota grupa – apļa formā, ja katrs rīkojas uz visiem simts savu iespēju procentiem attiecībā pret kopējo vēlmi (centrālo punktu)!

Ja visas Bezgalības pasaules Malhut vēlmes – bezgalīgs vēlmju daudzums, savienojas kopā vienā kopīgajā centrā un attiecībā pret šo centru visi pēc īpatsvara pieliek līdzvērtīgas pūles, tad izveidojas apļa forma.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: