Atstāj kaulus suņiem…

Zoar Grāmata. Nodaļa „Truma”, 487. p.: Līdzība par debesu Ķēniņu, kurš sagatavoja maltīti saviem mājiniekiem. Visu to laiku, kad tie pilda Viņa gribu, viņi maltītē ēd kopā ar Ķēniņu un suņiem atdod to tiesu – kaulus, kurus tie var aizvilkt sev līdzi.

Stundā, kad Viņa mājinieki izpilda Ķēniņa gribu, visu maltīti Viņš atdod suņiem, bet saviem mājiniekiem dod kaulus.

Jautājums: Kas ir tas ēdamais, ar kuru visi mielojas pie Ķēniņa galda?

Atbilde: „Ēdamais” nozīmē, ka tu saņem baudu no tā, ka atdod. Un šī bauda tev arī ir jāsaņem atdeves dēļ.

Runa iet par attieksmi, par sajūtu, par darbībām vēlmēs. „Suņi” manā iekšienē sēž zem „galda” manī, pie kura es izjūtu „Ķēniņa garšas”.

Ko nozīmē „Ķēniņa garšas”? Ko nozīmē „Ķēniņa galds”? – Tas viss ir baudas, kas atklājas no atdeves, šīs baudas Ķēniņš vēlas dot. Viņš bauda no tā, ka atdod. Viņš vēlas, lai tu arī baudītu no tā, ka atdod citiem.

Un tad, ja tu atdod un, pateicoties tam, baudi, tad rodas jautājums, kas tev sagādā baudu. Vai tu baudi no tā, ka līdzinies Ķēniņam? Vai tu saņem baudu, tāpēc ka Viņš izjūt labpatiku no tavas līdzības Viņam?

Vai arī tu baudi no tā, ka saņēmi kādu baudu? Tad tajā pašā mirklī no cilvēka, kas atrodas pie galda pretim Ķēniņam, tu pārvērties par suni, kurš zem galda grauž kaulus.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: