Kabalisti – par izvēles brīvību, 3. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Apkārtnes ietekme uz cilvēku

Visas cilvēka īpašības atkarīgas no vides izvēles.

Bāls Sulams. Gribas brīvība

Tikai izvēloties apkārtni, tiek noteikta cilvēka vara pār sevi, kas nosaka, vai viņš izpelnījies apbalvojumu vai sodu.

Bāls Sulams. Gribas brīvība

Radītāja dižuma un svarīguma novērtējums un radījuma mērķis pilnībā atkarīgi no apkārtnes.

Bāls Sulams. Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam

Tikai apkārtnes izvēle var atnest cilvēkam panākumus vai neveiksmi. Taču pēc tam, kad izvēlējies apkārtni, viņš nokļūst tās rokās.

Bāls Sulams. Gribas brīvība

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: