Mēs dzīvosim!

Zoar Grāmata. Nodaļa „Truma”, 432. p.: … Visi pasaules iedzīvotāji zina, ka mirs un atgriezīsies pīšļos, tāpēc vairums no viņiem atgriežas pie sava Pavēlnieka šo baiļu dēļ, un bīstas grēkot.

Jautājums: Ko nozīmē „nomirt”?

Atbilde: „Nomirt” vai „dzīvot” – tas viss tiek sacīts par vēlmi. Saskaņā ar Zoar Grāmatu „dzīvs” – nozīmē „atdodošais”, bet „miris” – „saņemošais”.

Garīgajā nav dzīvības un nāves. Tikai šajā pasaulē mēs runājam par dzīvību un nāvi, jo sajūtam tikai vienu eksistences formu, un redzam, ka šī forma it kā izzūd no mums. Mēs domājam, ka par dzīvību tiek dēvēts ķermenis, kad tas elpo, bet par nāvi – kad pārstāj elpot.

Taču cilvēkam, kurš sāk sajust garīgo, tāda atšķirība kļūst ļoti dīvaina: kā iespējams, ka pēc tādas pazīmes mēs nosakām starpību starp to, kas eksistē un to, kas nepastāv, dzīvo un mirušo? Turklāt cilvēks pāriet pie citas eksistences formas uztveres, un viņam izzūd pasaulīgie dzīves jēdzieni par dzīvību un nāvi.

Ja cilvēks pāriet uz svarīgāku uztveri, un atdeve viņam nozīmē dzīvību, bet saņemšana – nāvi, tad viņš no dzīvnieciskā līmeņa paceļas augšup uz cilvēka pakāpi, un tad par dzīvību tiek dēvēta atrašanās cilvēka līmenī, bet par nāvi – dzīvnieciskajā, bet nesaista dzīvību un nāvi ar dzīvnieciskā ķermeņa eksistenci.

Tad šis dzīvnieciskais ķermenis it kā izzūd no viņa sajūtām, zaudē savu nozīmīgumu viņa stāvokļa, dzīvības un nāves noteikšanā attiecībā pret garīgo, un ar šo garīgo viņš atrodas saplūsmē.

Tāpēc šī pasaule viņam jau vairs neveido pārtraukumus dvēseles attīstības procesā.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: