Globalizācija

Globalizācija un sociālā sinerģētika

Viedoklis (V. Kapustins, prof.): Šodien ikdienišķa frāze „Pasaule ir iegājusi globālās krīzes laikmetā, kas radies …civilizācijas attīstības rezultātā”. Ne kultūra, ne zinātne šodien nespēj apkārtējai pasaulei piedāvāt apmierinošu skaidrojumu. Mūsu acu priekšā neatgriezeniski sabrūk no bērnības pierastais cilvēka kontakts ar pasauli. …

Sociālās pašorganizācijas teorijas apgalvo: globalizācija ir dabiska, likumsakarīga, to vajag atzīt, pieņemt un sveikt „ar organizācijas gatavības vairogu”.

Kārtības un globalizācijas problēmas

Viedoklis (V. Budanovs, Dr.phil., KZAFI (ИФРАН) profesors): Pasaules globalizācija, kas sākās uz jaunās tūkstošgades sliekšņa, ir radusies, skaidri apzinoties cilvēku civilizācijas  izdzīvošanai nepieciešamo resursu izsīkšanu, pašas Homo sapiens sugas iznīkšanu un, atšķirībā no vienkāršas tirgu un teritoriju pārdales kā agrākajos laikos, iet kopā ar izpratni par visas planētas organisma integritāti, vides un ētiskajiem imperatīviem, kas neļauj spēcīgām lielvarām rīkoties ar pārbaudītām koloniālām metodēm.

Cilvēku sabiedrībai, reaģējot uz globālo civilizāciju izaicinājumu, ir jāatrod pašorganizācijas stratēģija, jauni nākotnes attīstības kārtības parametri.

Globalizācijas attīstības reālie scenāriji

Viedoklis (V. Romanovs, prof., Dr. soc. zin., Dr. mat. zin.): „Romas kluba” vēsture – pārliecinošs pierādījums cilvēces eksistences katastrofiskumam un tās atjaunošanas veidu niecīgajiem meklējumiem, lai novērstu globālo krīzi.

Šai autoritatīvajai organizācijai 30 gadu darbības laikā nav izdevies sabiedrībai pateikt priekšā, kas tai ir jādara, lai „saprātīgi virzītu savas lietas” un „sasniegtu globālo līdzsvaru”.

„Ilgtspējīgas attīstības” koncepcija pagaidām īstenojas tikai dažādās deklarācijās. Turpmākā šīs problēmas izskatīšana augstākajos līmeņos ir novedusi strupceļā mēģinājumus risināt globālas problēmas ar kopīgiem ekonomiski attīstīto valstu valdību pūliņiem.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed