Tumsas sakne

„Desmit Sfirotu Mācība”, 1.d., „Jautājumi un atbildes par terminu jēdzieniem”

Jautājums (17.): Kas ir tumsa?

Ceturtā vēlmes stadija, kura samazinājuma dēļ nesaņem sevī augstāko gaismu, tiek definēta kā tumsas sakne.

Turklāt tas neskatoties uz to, ka samazinājums 4. stadijā bija veikts saskaņā ar tās personīgo vēlēšanos. Pati par sevi tā pārspēja savu vēlmi saņemt un vēlējās kļūt līdzīga Radītājam, Veidotājam, saskaņā ar savu brīvo izvēli.

Tomēr nevar sacīt, ka vēlme bija pilnīgi brīva, ja izjuta tik briesmīgas ciešanas. Ne jau tādēļ, ka tai nebija gaismas – tai bija visa Bezgalības gaisma! Taču līdz ar to, savas saņemšanas dēļ tā jutās ļoti nepatīkami.

Tad tā nolemj, ka piepildīšanās ar gaismu 4. stadijā nozīmē pilnīgu tumsu – no šī brīža un tālāk tas arī tiek dēvēts par „tumsu”! Tas ir, ja es saņemu sev no Saimnieka, Radītāja, jūtos kā saņemošais, pats baudu no tā, ka saņemu, bez tam vēl arī gūstu baudu no tā, ka saņemu tieši no Viņa, pateicoties Viņa mīlestībai, labajai attieksmei, tas ir, vinnēju divkārši: Viņa attieksmi un piepildījumu (citādi tā būs 1. stadija), tādā gadījumā es nolemju, ka man tā ir pilnīga tumsa.

Patiesībā nekas nemainās. Tas nozīmē, ka gaisma „iziet no manis”. Tomēr gaisma nekur neienāk un neiziet – es pats patreiz tādā veidā izturos pret savu stāvokli, uzskatot, ka atrodos tumsā.

Vēl pirms mirkļa es atrados vislabākajā stāvoklī un priecājos par visu: par Saimnieku un par cienastu. Es baudīju to, ka atrodos līdzās Radītājam, un varu saņemt labpatiku no visa, kas Viņam ir. Piepeši tajā pašā stāvoklī es sāku atklāt pretstatu, tas ir, saprotu, ka ir vēl viens nosacījums – manu īpašību neatbilstība, un tad es nolemju, ka mans stāvoklis – pilnīga tumsa, un par to nav nekā sliktāka.

No šī brīža un tālāk šis lēmums, kas pieņemts augstākajā pakāpē, izplatās uz visām daudzkārt zemākajām pakāpēm, kļūdams par tumsas sakni arī mūsu pasaulē. Tumsa – sajūta, ka esmu pretējs Radītājam, ka es – saņemošais, bet Viņš – dodošais.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: