Matērija, kas noausta ar vēlmes gaismu

„Desmit Sfirotu Mācība”, 1. d.: „Iekšējais vērojums”, 36. p.: Vēlme saņemt – katras būtības sākotnējā forma un sākotnējo formu mēs definējam kā materiālu, jo būtību mēs neizzinām.

Pastāv 5 sajūtu veidi: redze, dzirde, oža, garša, tauste. Taču sajust kādu priekšmetu kā materiālu – nozīmē to sataustīt. Tikai ar tausti es varu pārliecināties, ka tas eksistē un ir materiāls.

Vispatiesākā realitāte ir tā, kuru iespējams pataustīt un paņemt rokās. Par matēriju es saucu to, kas atklājas ar tausti.Taču īstenībā ne jau tas ir materiāls. Vienkārši man piemīt 5 maņu orgāni un gaismas iedarbība uz taktīlo sajūtu rada manī materiāla esamības ilūziju.

Ja man nebūtu ķermeņa ar nervu receptoriem uz ādas, un es neuztvertu caur tiem realitāti, kurā atrodos, es nejustu tādu materiālo pasauli, kuru šodien sajūtu.

Kas ir sajūta? Gaismas iedarbība uz maniem ožas receptoriem dod man smaržas sajūtu, bet uz garšas – garšas sajūtu. Tas pats ar redzi un dzirdi – visas sajūtas nāk caur nervu galiņiem, kuri atrodas vai aiz bungplēvītes, vai acī.

Tas ir, viss, kas mums ir – tie ir 5 maņu orgāni. Rezultātā tie arī attēlo mums visu realitāti: mūsu ķermeni un visu pasauli, kas paveras mūsu skatam. Matēriju es uztveru ar taustes orgāniem, bet visas pārējās sajūtas: ožu, garšu, dzirdi un redzi man attēlo it kā tās „realitātes”, kurai piederu pats un man apkārt esošā pasaule, dažādās papildīpašības.

Visu šo ainu mums tēlo gaisma. Taču patiesībā nav nekā, izņemot vienkāršu vēlmi, uz kuru gaisma iedarbojas, tādā veidā radot visas šīs formas. Tāpēc man arī šķiet, it kā mēs ar jums eksistējam kā kādi fiziski ķermeņi.

Tādējādi Bāls Sulams teic, ka „Vēlme saņemt – katras būtības pirmējā forma un pirmējo formu mēs definējam kā materiālu, jo būtību mēs neizzinām”.

Tātad pastāv matērija, forma, kas ietērpta matērijā, abstraktā forma un būtība. Matērija – vēlme baudīt, kuru mēs uztveram caur taustes orgāniem, kuriem tajā palīdz visi pārējie mūsu maņu orgāni.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed