Kas ir garīgā „pacelšanās augšup”?

„Desmit Sfirotu Mācība”, 1. d.: „Jautājumi un atbildes par terminu jēdzieniem”.

Jautājums (26.): Kas ir „augšiene”?

Zemākā īpašību izlīdzināšana ar augstāko – tā ir zemākā pacelšanās „augšup”.

Nav nekādu pacēlumu augšup un kritumu, kustību pa labi – pa kreisi, tas viss tiek vērtēts tikai attiecībā pret īpašībām, un runa iet par to izmainīšanu, zemākā un augstākā īpašību līdzības sasniegšanu.

Taču, kas notiek, kad zemākais „paceļas augšup” pie augstākā, un kļūst tāds kā viņš?

Vai zemākais pilnīgi izzūd un parvēršas par augstāko, vai arī eksistē viņam līdzās?

Katram paliek savas vēlmes, centieni, dabiskās īpašības, kuras nemainās. Vēlmes baudīt materiāls paliek nemainīgs. Sacīts: „Kā atšķiras viņu sejas, tieši tāpat atšķiras viņu dvēseles”. Cilvēkā nekas nemainās, izņemot nolūku, ar kuru viņš izmanto visas savas vēlmes un īpašības.

Ja mēs līdzināmies ar savām vēlmēm – pēc to līmeņa un spēka, tas nozīmē, ka mēs atrodamies uz vienas pakāpes. Ja viens zemāk, bet otrs augstāk – tātad viena nolūki pagaidām ir vājāki par otra nolūkiem.

Zemākais, paceļoties augšup pie augstākā, kļūst „tāds pats kā viņš” – taču nekļūst par viņu pašu. Protams, starp viņiem paliek atšķirība.

Kad es paceļos augšup pie Radītāja mērojot 125 līdzības pakāpienus, uz katra no tiem, pat uz paša mazākā, es jau Viņu izjūtu un kaut kādā formā piestiprinos Viņam. Ar katru nākamo pakāpienu es ar Viņu savienojos un iepazīstu Viņu arvien vairāk. Taču, neskatoties uz to, paliek Radītājs un radījums un saikne starp viņiem, dēvēta par „saplūsmi” (devekut) – viens neizzūd otra iekšienē.

Tātad „pacelšanās augšup” – zemākā īpašību izlīdzināšana ar augstāko. Viņi izlīdzinās tikai ar savu atdeves formu, turklāt katrs paliek ar savām dabiskajām īpašībām.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: