Kas ir gaisma Hohma?

„Desmit Sfirotu Mācība”, 1. d., „Jautājumi un atbildes par terminu jēdzieniem”.

Jautājums (18.): Kas ir Hohma?

Tā ir gaisma – radījuma dzīves gaisma.

Augstākā gaisma, kas radījusi vēlmi baudīt, no radījuma skatpunkta dalās divās daļās, jo pastāv divi veidi, kas rodas radījumā: 1) attieksme pret piepildījumu un 2) attieksme pret šī piepildījuma Dodošo.

Tādējādi, kad runa iet par gaismu, kura radījusi vēlmi, to piepilda, par to rūpējas – tad tā tiek dēvēta par gaismu Hohma. Taču, kad runājam par labojošo gaismu, kura piepilda radījumu ar atdeves īpašību – tā tiek dēvēta par Hasadim gaismu.

Patiesībā gaismā nav nekādu atšķirību ārpus radījuma. Augstākā gaisma pastavīgi atrodas absolūtā mierā. Visas īpašības un parādības tajā, „apaļa” gaisma un „līnija”, iekšējā gaisma un apkārtējā – tie ir tikai radījuma iespaidi no tās pašas gaismas iedarbības.

Kad runa iet par radījuma dzīvi, tad tādā gadījumā šo gaismu dēvē par Hohma. Taču, ja runa iet par mūsu atdevi Radītājam, tad tiek runāts par Hasadim gaismu. Tie ir divi galvenie gaismas veidi, kuri savā iekšienē dalās vēl vairums veidos.

Tātad gaisma, kas darbojas caur radījuma vēlmi baudīt, tiek dēvēta par Hohma gaismu.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: