Realitāte Radītāja tēmeklī

Zoar Grāmata. Nodaļa „Truma”, 200. p.: …Sacīts: „Tas, kurš izlauž ceļu uz jūru”, t.i., izlauž ceļu uz Malhut, kas dēvēta par „jūru”, lai piepildītu un darītu par pilnību mēness starojumu, Malhut, no visām pusēm, labajā un kreisajā, un atklāt tajā „ceļu”, lai starotu lejup. Un tā ir izlabošanās „mifteha”, dēvēta „ceļš”, un bez tā Malhut nespētu starot.

Jautājums: Kāpēc Malhut tiek dēvēta dažādos vārdos: „jūra”, „mēness” un tā tālāk? Tas jauc prātu…

Atbilde: Patiesībā viss noris pašā Malhut. Izņemot Malhut, nekā cita nav. Mēs runājam par visu, pamatojoties uz Malhut, jo mēs taču tajā atrodamies, un no tās neizejam. Malhut – pasaule. Visu var samērot ar Malhut.

Nekas cits nemainās, izņemot Malhut. Mainoties savā iekšienē, tā saka, ka izmaiņas noris Z”A vai Aba ve-Ima – augstākajās pakāpēs. Kāpēc? Tāpēc, ka tagad tā novērtē tos citādi – un uzskata, ka tie mainās.

Teiksim, es uzliku citas brilles un tagad redzu savādāk. Es saku: „O! Kāds tu liels!” – jo skatos caur palielinājuma stikliem. Taču es runāju ne par sevi vai savām brillēm, bet par tevi. Tieši tas arī jauc prātu.

Te neko nevar līdzēt. Tas izdarīts ar nolūku. Bāls Sulams sadaļā „Reālās īstenības uztvere” skaidro: ja mēs neredzētu, ka realitāte atrodas mums priekšā, bet sajustu to tikai savā iekšienē, mēs nespētu to izpētīt. Mēs nodarbotos tikai ar ļoti aprobežotu sevis pašu izpēti, bez iespējas salīdzināt to ar ārējo pasauli.

Radītājs ar zināmu nolūku sašķēla mūsu vienoto uztveri divās daļās, lai mums parādītu, cik lielā mērā mēs neatrodamies fokusā. It kā tu skaties tēmeklī, redzi divus krustus – un tev tie jātuvina viens otram, līdz izveidosies viens. Tad tu bez šaubām trāpīsi mērķī.

Mūsu uztvere, kas sadalīta uz iekšējo un ārējo – līdzinās diviem krustiem tēmeklī, kuri mums jāsavieno kopā. Tad iekšējais un ārējais saplūst man vienotā veselumā – un es bez šaubām uztveru realitāti tās patiesajā veidolā. Nepieciešams tikai mainīt savas iekšējās īpašības.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed