Antikrīzes pasaules uzskats – „Sociālāis naturālisms”

Viedoklis: A.Kostenko (juridisko zinātņu doktors, PhD, profesors, akadēmiķis):

Sociālais naturālisms – pasaules uzskats, saskaņā ar kuru sociālās parādības rada Māte Daba, un tāpat tās likumu ietvaros pastāv kā fiziskie, tā arī bioloģiskie likumi. Visam pastāvošajam Daba ir Māte un Augstākais Likumdevējs.

Mūsdienu globālās krīzes pamatsakne ir cilvēku sociālās kultūras krīze, cilvēki pārkāpj tos Mātes Dabas likumus, kurus tā dod viņiem dzīvošanai sabiedrībā. Māte Daba – spēks, kas rada visu esošo un dod tam eksistences Likumus, radot Pasaules kārtību.

Sociālais naturālisms – pasaules uzskats, kas nāk no pasaules dabas integritātes idejas, saskaņā ar kuru visam, kas pastāv pasaulē, ir jāeksistē saskaņā ar Mātes Dabas likumiem.

Sociālais naturālisms saskata ne tikai divu dabu, fiziskās un bioloģiskās, eksistenci, bet arī sociālās dabas eksistenci, kas ir augstāka par pirmajām divām, un pastāv pēc saviem dabas likumiem. Izveidojot hierarhiju, „fiziskā, bioloģiskā un sociālā” dabas dzimst un attīstās no zemākās uz augstāko.

Ja sociālā parādība saskaņojas ar sociālās dabas likumiem, tad tā tiek uzskatīta par progresīvu. Tātad cilvēkiem ir jāizzina sociālās dabas likumi, un atbilstoši tiem jāpielīdzina sava sociālā prakse, t.i., jāorganizē sava dzīve saskaņā ar Mātes Dabas likumiem.

Ņemot vērā Dabas globālā rakstura izaicinājumu attiecībā pret cilvēci, tāpat arī sociālajai izglītībai universitātēs ir jākļūst globālai, kas nozīmē visu pasaules sociālās izglītības sistēmu savienošanos, kas virzīta uz sociālo naturālismu.

Replika: Krīzes globālisms izraisa zinātniekos domu, ka arī sabiedrība ir atklājušās globālās sistēmas daļa. Tāpēc cilvēces uzdevums ir pārveidot sabiedrību saskaņā ar Dabu, pēc tās tēla un līdzības, t.i., saskaņā ar globālās harmonijas principu. Šī uzdevuma plāns un praktiskā realizācija tiek aprakstīti Kabalā.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: