Ekoloģiskā krīze jau iestājusies

Viedoklis (M. Kravčuks, ģeogrāfs, ekonomists, J. Krasnovs, tehnisko zinātņu kandidāts): Cilvēka intelekts radīja jaunu pasauli, kas valda pār Dabu. Taču planētas Daba ar atgriezenisko saikņu kompleksu sāka aktīvi iedarboties uz cilvēku. Ar ko var atrisināties globālā ekoloģiskā krīze:

–  planētas katastrofa,

–  cilvēks mūsdienu izpausmē pārstās pastāvēt,

–  cilvēcei izdosies atjaunot dabu un harmoniski ar to saplūst.

Jebkuras civilizācijas attīstības līmenis tiek noteikts ar to, cik daudz paņem ražošanas spēki, un cik daudz atdod dabai savas darbības procesā. No šī vienādojuma rezultāta atkarīga cilvēces izdzīvošana.

Pastāvošā tehnokrātiskā civilizācija ir nežēlīga pret planētas dabu. Savā darbībā mūsdienu cilvēks nostādīja sevi pretmetā Dabai, un viņam radās sajūta, ka viņš to ir pakļāvis, un kļuvis par Dabas valdnieku. Patiesībā viņš ir dabas ķīlnieks. Mūsdienu tenokrātisko civilizāciju dēvē par ogļūdeņraža civilizāciju. Tikai ogļūdeņraža kurināmā nomainīšana uz ūdeņraža kurināmo var apturēt klimata antropogēnās izmaiņas. Cilvēce jau šķērsojusi bīstamo robežu un atrodas ekoloģiskās krīzes centrā. Tulkojumā no sengrieķu valodas krīze nozīmē – „tiesa”. Cilvēka priekšstati par viņa pārākuma tiesībām pār dabu, un viņa centieni ieņemt dabas valdnieka troni, noveda pie kļūdām.

Patiesais esošā stāvokļa cēlonis slēpjas mūsu pasaulskatā: materiālo ienākumu kults, egoisma vara pār tikumiskajiem principiem. Lai izdzīvotu, pasaules sabiedrībai nekavējoties nepieciešams atteikties no lielākā vairuma eksistējošajiem ražošanas veidiem, tehnoloģijām un cikliem un jāpāriet uz dabu saudzējošām tehnoloģijām.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: