Globālā kolapsa draudi

Viedoklis. N. Talebs (matemātiķis, treideris): Globalizācija radīja stabilitātes šķietamību. Mums nekad iepriekš nedraudēja globālais kolapss. Visas bankas savstarpēji saistītas, lielās bankas apēd finanšu jomu, un ja viena no tām kritīs, kritīs visas.

Galvenā problēma ir tajā apstāklī, ka menedžeri nenes atbildību par savu lēmumu sekām. Viņi saņem bonusus labajos gados, taču kad notiek kritumi, viņi netiek sodīti, vēl vairāk, viņus godalgo.

To sekmē valdības, kuras liek šķēršļus sistēmas attīrīšanai, glābjot problemātiskos vadītājus. Rezultātā bankas šodien fiksē rekordpeļņu, tajā pašā laikā vienkāršie pilsoņi, kuri to vainas dēļ zaudējuši savu darbu, nesaņem pat pabalstu.

Replika: Viena no sabiedrības galīga egoistiskā stāvokļa problēmām, bet risinājuma – nav!

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed