Kabalisti – par cilvēka dabu un Radītāja dabu, 5. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Egoisms ielikts katra cilvēka dabā

Egoisms ielikts katra cilvēka dabā, tāpat kā arī visos dzīvniekos (taču cilvēkā tas virzīts vēl uz otra izmantošanu un pazemošanu, un pie tam pastāvīgi attīstās).

Bāls Sulams. Pēdējā paaudze, 1. d.

Cilvēks pat pirkstu nepakustinās, ja tas nenesīs viņam vismaz kādu labumu.

Bāls Sulams. Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam.

„Cilvēks piedzims par mežonīgu ēzeli”: jo tad, kad piedzimst, un nāk no radījuma klēpja, viņš atrodas pilnīgi netīrā un maziskā stāvoklī, kas nozīmē viņa lielo mīlestību pret sevi, kura viņā ielikta (un nekādā veidā nespēj ņemt vērā citu intereses).

Turklāt visa viņa kustība – ap sevi pašu, bez jebkādām atdeves dzirkstīm tuvākajam (vēl vairāk, pazemojot citu. Pastāvīgi novērtē tikai savus panākumus nevis kā tādus, bet attiecībā pret citiem. Tajā pašā laikā dzīvnieks apmierinās ar dabiskām nepieciešamībām, gandrīz nesalīdzinot sevi ar citiem).

Bāls Sulams. Toras Dāvāšana, 12. p.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: