Kabalisti – par cilvēka dabu un Radītāja dabu, 4. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Cilvēka būtība – vēlme saņemt

Tas, kurš neizjūt ciešanas par sabiedrības nelaimēm, un sajūt tikai savas personīgās vajadzības, nevar saņemt kopējo garīgo atklāsmi, dēvētu par „sabiedrības mierinājumu”, jo nebija sagatavojis kopīgo vēlmi, bet tikai savu personīgo.

Turklāt tas, kurš jūt līdzi sabiedrības nelaimēm, kurš uztver sabiedrības nelaimes kā savas personīgās, izpelnīsies Radītāja atklāsmi, jo viņa vajadzība – kopēja, un tās piepildīšana – arī kopīga.

Bāls Sulams. „Pri Haham”, sarunas „Katrs, kurš izjūt ciešanas par sabiedrību”.

Tikai cilvēks ir radījums, bet viss, izņemot viņu, – Radītājs. Kad cilvēks skaita lūgšanu par savu paaudzi, tad skaita lūgšanu par Radītāju, kurš atrodas trimdā, un tādā veidā atklāj žēlsirdības gaismu.

Rabašs. „Dargot Sulam, 237. raksts „Mans draugs pazuda” (Rabaša darbi, 3. sējums, 217. raksts)

Ir tikai viena lūgšana – par atdeves īpašību cēlumu, pateicoties tam, arī nāks glābšana.

Rabašs. „Dargot Sulam, 40. raksts „Uzklausīt lūgšanu” (Rabaša darbi, 3. sējums, 36. raksts)

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed