Spēle ar Bezgalības gaismu

Viss, kas notiek pēc četrām gaismas izplatīšanās stadijām vēlmē, tā ir tikai radījuma reakcija uz savu  Radītāja atklāšanu. Viss universs, izņemot bezgalības pasaules Malhut, ir tās iespaidi par to, ko tā atklāj savā iekšienē. Tas tiek dēvēts par pasaulēm, par izplatīšanos no augšienes uz leju, par šķelšanos un atgriešanos atpakaļ no lejas uz augšieni.

Viss noris tikai Malhut iekšienē, izņemot to, nekā cita vairāk nav. Visa realitāte – tie ir pārdzīvojumi, sajūtas, Malhut reakcija – līdz tā nonāk līdz galīgajai noskaidrošainai, dēvētai par „Galīgo izlabošanos”.

Uz „jud burta galiņa”, kurā ietverts darbojošais, abstraktais Radītāja spēks, izbeidzas Viņa darbība. Rezultātā sanāk: matērija, forma, kas ietērpta matērijā, abstraktā forma un būtība. Turklāt no augstākā puses, no radošā spēka puses, nekas vairāk ar radījumu netiek veikts – atstājot sava Vārda iespiedumu, Viņš ar to pabeidz savu darbu. Taču tagad zemākajam jāatklāj šis Vārds ar daudzu citu vārdu palīdzību, proti, ar sajūtu un iespaidu palīdzību. Katrā mirklī, kad sajūtu sevi kā eksistējošu kā augstākā spēka iedarbības sekas – mana sajūta tiek dēvēta Radītāja vārdā. Tāpēc arī eksistē vairums Viņa vārdu, visa Tora – Radītāja svētie vārdi, pat Faraons un pārējie grēcinieki: Bilams, Balaks. Visa realitāte, kuru mēs sajūtam, un mēs paši, visi atgadījumi, kas ar mums notiek – tas viss –  Radītāja vārdi. Nekas nepastāv, izņemot materiāla un gaismas sajušanu, kur gaisma iespiež sevi materiālā. Tad, kad tas viss atklāsies – tā būs „Galīgā izlabošanās”.

Tādējādi, kad Bezgalības pasaulē, kur „Viņš un Viņa vārds – vienoti”, gaisma atstāj visas savas formas iespiedumu vēlmes iekšienē – Viņam vairs nav ko dot Malhut. Pēc tam tikai pati Malhut strādā ar to pašu gaismu, kas tajā atrodas.

Tā sevi apslēpj, lai nejustu Viņu, izzūd no Viņa, savienojas ar Viņu, veido ar Viņu visus iespējamos savienojumus, kas dēvēti par parcufim. Taču tas viss, izmantojot ekrāna palīdzību, ir Malhut spēle ar Bezgalības gaismu, kas to piepilda.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: