Radīšanas brīnums

Radošais spēks tikai tad atklāsies tā veidojumā, kad gaisma izplatīsies vēlmē caur visām 4 AVAJa stadijām. Tikai tad atklāsies patiesā vēlme baudīt, saskaņā ar kuru jau var definēt: kas ir radījums, ko tas vēlas, kā tas atbild Radītājam?

Tāpēc AVAJa tiek dēvēts par „Radītāja svēto Vārdu”. Ko tad ietver tā svētums? Turklāt vārds vienmēr ir tas, ko dod pats radījums. Tomēr šis vārds tiek nosaukts par svētu, jo tieši tādā formā, pēc visām 4 gaismas iedarbības stadijām uz vēlmi – vēlmē atklājas Radītāja īpašība, kas iedarbojas uz vēlmi, un iespiež tajā savu formu. Tādēļ tā tiek dēvēta Radītāja vārdā.

Šis novilkums, kuru gaisma atstāj vēlmes iekšienē, piešķir vēlmei gaismas formu.

Pašai gaismai nepiemīt nekāda forma, tāpēc kā mēs varam par To kaut ko pateikt: Kas Tā ir un kāda?  Tas ir kaut kas izzūdošs un nezināms, kaut kāda abstrakta forma. Tad kādā veidā radījums var par to kaut ko uzzināt, sazināties ar to, mainīties ar iespaidiem, uzsākt attiecības?

Šim nolūkam Radītājs, „Jud burta beigu punkts”, vadošais un radošais spēks, virza savu iedarbību uz materiālu, kuru Viņš radījis „no nekā”, un sāk tajā atveidot Sevi. Tad šajā materiālā kā plastilīnā sāk parādīties gaismas atveidojums. Materiāls mums sāk demonstrēt, kas ir gaisma, kura nevar atklāties citādā veidā.

Visi spēki pasaulē saistīti ar gaismu, visa pastāvošā iekšienē darbojas gaisma: elektrībā, magnētismā, atomu un subatomu mijiedarbībā. Mums šķiet it kā pasaulē eksistē vairums spēku, taču būtībā aiz visa atrodas tikai viens gaismas spēks, kuru mēs neredzam. Mums atklājas tikai šī spēka darbības. Kad gaismas darbības atklājas materiālā, tas tiek dēvēts „Radītāja vārdā” – gaismas izpausmē materiālā.

Tas ir brīnums, kuru mēs pat nespējam apzināt. Kā iespējams, lai radījumā, AVAJa matricā, atklātos forma, paša Radītāja īpašība. Šim nolūkam radījumam nepieciešams iziet 4 attīstības stadijas un tikai beidzamajā, 4. stadijā tas sāk saprast un iepazīt sevi pašu.

Taču pateicoties kam viņš iepazīst sevi pašu? Pateicoties tam, ka iepazīstas ar Radītāju – un tas jau tiek dēvēts par radījumu.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: