Manu pūļu enerģija

Doktors Ichāks Orions: Kvantu lauks ir saistīts ar nenoteiktību, taču ne absolūtu. Izrādās, ka dotajā stāvoklī ne viss pilnībā parādās gaismā – vienmēr kaut kas paliek vēlākam laikam.

Taču pagaidām novērotājs redz tikai daļēju realizāciju, kas viņam šķiet nejauša un nenoteikta. Vienkārši daļa iespēju paliek neīstenotas – līdzīgi kā DNS mehānismā vai rešimo nostrādāšanas procesā.

Es vēl nezinu pie kā tas novedīs, bet man ir skaidrs, ka rezultāti būs. Kā tad strādā rešimo materiālajā pasaulē?

Atbilde: Rešimo ir nākamais pakāpiens, kuru man nepieciešams noskaidrot un atklāt. Tas, protams, eksistē manī. Tomēr man nepieciešams rešimo pievienot savas pūles, kuras kļūs par gaismu, enerģiju, kas iedarbojas uz rešimo. Šī enerģija pēc būtības ir mana sāpe, vēlme izpaust pūles, kas piešķirs jaunu formu esošajam rešimo.

Ar to es veidoju nākamo pakāpienu, savu nākamo stāvokli. Lai gan dīgļa veidā šis pakāpiens jau ir ielikts rešimo, taču viss atklājas manā uztverē. Rešimo dod Radītājs, bet visa tā realizācija ir atkarīga no manis. Ar gaismas palīdzību Viņš radīja pirmo punktu, kaut ko no nekā – bet tālāko lejup nākšanu līdz mūsu pasaulei īstenoja gaisma, kas iedarbojās uz šo punktu.

Saņemot to rešimo veidā, es pielieku pūles un izpildu tās pašas darbības, ko Radītājs, lai atgrieztos sākuma stāvoklī. Turklāt visā šajā ceļā es esmu identisks Radītājam. Līdz pašam galam es veicu tās pašas darbības, ko Viņš veica sākotnēji. Tā es „nomainu” Ego, eju tos pašus soļus.

Lūk, tāpēc tik svarīgas ir stāvokļu kāpnes. Katrs no tās pakāpieniem sastāv no rešimo un pūlēm, kaut arī rešimot jau ir noteikti, taču stāvokļus veidoju es pats. Tieši es tajos ieeju un tos sajūtu. Viss nāk no maniem stāvokļiem, viss nāk no manis.

No nodarbības par tēmu „Mūsdienu fizika un kabalas zinātne”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: