Gaismas Dāvāšana

Jautājums: Ir tādi svētki, kas dēvēti Šavuot –  lielā Toras Dāvāšanas diena.Visi parējie kabalas avoti būtībā ir tikai Toras komentārs, un visas filozofijas, reliģijas un mācības arī izcēlušās no Toras. Kā kabala attiecas pret Toru – kā pret grāmatu, vai kā pret labošanās metodiku?

Atbilde: Tora – gaisma, kas atgriež pie avota, pie Radītāja. Tā nav grāmata, bet gaisma, atdeves spēks, kas atnāk no Radītāja – atdeves avota, un izlabo cilvēku, lai viņš arī kļūtu par atdodošo. Tad cilvēks kļūst par Toras daļu un piepildās ar Toras gaismu – Hasadim gaismu Hohmas starojumā. Tas tiek dēvēts par Toras atklāsmi, gaismas atklāšanos cilvēka iekšienē.

Visu, par ko tikai iespējams izdzirdēt, jāsamēro ar divām reālijām: gaismu un vēlmi un līdzības mēru starp tām, kas dēvēts par ekrānu. Visā realitātē nekā cita vairāk nav. Desmit Sfirotu Mācībā tiek sacīts nevis „Radītājs”, bet „gaisma”, ne „radījums”, bet „vēlme”, ne „radījuma labošanās”, bet „ekrāns”. Nekā cita nav. Viss sajukums nāk no tā, ka cilvēki nevar visu sakoncentrēt šajos trijos jēdzienos.

Ja tev grūti izprast šos trīs terminus, atgriezies pie četrām gaismas izplatīšanās stadijām – tur ir tikai gaisma un vēlme. Sāc no turienes.

Visas īpašības, jūtas, prāts, visi šie galvu jaucošie jēdzieni – šī pasaule, nākamā pasaule, realitātes uztvere – tev pastāvīgi jāvirza tikai uz vienu: gaisma un vēlme. Jo, izņemot to, nekā cita nav – lai kur tas neatrastos, visās pasaulēs.

Tāpat arī patreiz, atrodoties šajā realitātē, sajūtot milzīgu pasauli, draudošu, labu vai sliktu – tu to visu sajūti vēlmes iekšienē, kas atrodas noteiktā stāvoklī.

Jautājums: Savā pašreizējā stāvoklī es tāpat acu priekšā redzu grāmatu, kuru kāds ir kādreiz uzrakstījis…

Atbilde: Kabalisti tev aprakstīja gaismas darbības attiecībā pret vēlmi un attēloja to daudzveidīgos simbolos, lai tu spētu kaut kādā veidā ar viņiem sazināties, un ar šo simbolu palīdzību tāpat izsaukt gaismas darbības attiecībā pret tavu vēlmi.

Šī grāmata dēvēta „Tora” (no vārdiem „oraa” –„instrukcija” un „or” – „gaisma”), jo tajā aprakstīta gaismu darbību secība attiecībā pret vēlmēm, – kā gaisma vada vēlmi. Nekā cita šajā grāmatā vairāk nav, jo visā realitātē nav nekā cita, izņemot gaismu un vēlmi.

No nodarbības pēc raksta no grāmatas „Šamati”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: