Novājēsim pašiem negribot…

Ričards Heinbergs (naftas atradņu vadošais speciālists):

Dati: Benzīna dzinēja izgudrojums paplašināja aramzemes, tika izgudroti pesticīdi – tas uzlaboja produktu apgādi, pārtikas kļuva vairāk, tā palētinājās, bads pazuda, bet pārtikas produktu eksports pa visu pasauli noveda līdz planētas iedzīvotāju pieaugumam par 6 reizēm! Pārtikas ražošanas rūpnieciskās metodes tika ievestas „trešajā pasaulē”, un pārtikas ražošana pieauga 3 reizes.

Problēma: Tuvojas pārtikas deficīts izrokamā kurināmā – naftas, ogļu, gāzes – krājumu apsīkuma rezultātā. Nepieciešama tādas lauksaimniecības radīšana, kas būtu neatkarīga no izrokamā kurināmā.

Piedāvājums: Nāksies samazināt pārtikas transportēšanu, sakārtot lauksaimniecības ražošanu pilsētās un to apkārtnēs, bet patērētājiem dzīvot tuvāk pie ražotājiem, samazināt pesticīdu izmantošanu, atgriezties pie vilcējdzīvnieku izmantošanas, atgriezt daudzus pie lauku darba uz nelieliem zemes gabaliem un fermeru kooperatīvos, ierobežot demogrāfisko pieaugumu.

Replika: Nekādu citu problēmu, izņemot nepieciešamību apvienoties, daba mums neizvirza. Mums obligāti jāiekļaujas tās integrālajā sistēmā. Vienotībā, kopējā saskaņā, varēsim atrisināt visas problēmas. Ja netieksimies pēc vienotības, neatrisināsim nevienu problēmu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: