Atklājiet Zoar savā sirdī

Zoar Grāmata. Nodaļa „Mišpatim” (Mishpatim), 561. p.: … uz sacīto: „Es sūtīšu tev eņģeli”, Mozus uzreiz neiebilda.

Taču, kad atbildēja: „Ja Tu pats nenāksi ar mums, tad labāk neizved mūs no šejienes”, tad izdzirdēja atbildi: „Es iešu pats, lai nomierinātu tevi”.

Cilvēkam sevī jāmeklē visas šīs īpašības, kuras aprakstītas Zoar Grāmatā: kas ir Mozus, kas – eņģelis, kas – Radītājs, ka pauž no sevis visus šos nedzīvos objektus, augus, dzīvniekus, cilvēkus, kā tie eksistē un dzīvo cilvēka iekšienē.

Jācenšas atrast to sevī, jāpieliek pūles, lai pārietu no ārējās ainas, kas mums paveras, – uz iekšējo vērojumu: kur manī atrodas visas šīs īpašības, spēki un vēlmes. Šīs pūles ir ļoti svarīgas.

Ar to es laboju savu egoistisko redzi, kuras dēļ man šķiet, it kā kaut kas noris no ārienes, bet nevis iekšienē. Tad es vēršos tieši pie savām iekšējām īpašībām un „iedzīvinu” sevī Toru, vēloties izzināt to tās īstajā vietā.

Tādēļ Zoar Grāmatā rakstīto mums pastāvīgi jācenšas pareizi traktēt, kā mūsu īpašības.

No nodarbības pēc Zoar Grāmatas

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: