Sajust visas augstākā formas un piekrist

Vēlme neatklājas līdz brīdim, līdz tā iziet ar gaismas palīdzību visas 4 attīstības stadijas, un sasniedz sevis apzināšanu, sajušanu un tad jau spēs pati pieņemt lēmumus, un zināmā mērā reaģēt uz gaismu.

Tas ir, jebkurā universa daļā, lai kur sastaptos „saknes” (nulles) stadija – tā nozīmē atdevi no Radītāja, kurš vēlas izsaukt kaut kādu reakciju radījumā, „radītajā no nekā” (ješ mi ain).

Nepieciešams no šīs nulles stadijas, no tā dēvētā „burta jud galiņa”, noiet visas četras AVAJa (jud-kei-vav-kei) stadijas vai 1.-2.-3.-4. stadijas un tikai 4. stadijā (bhina dalet) parādās reakcija no vēlmes puses.

Jebkurā radītajā vietā, visā universā, lai pie kāda punkta mēs vērstos, mēs atklāsim tur nulles stadiju – Radītāja attieksmi pret kādu punktu „no nekā” (ješ mi ain). Turklāt no šī punkta, gaismas ietekmē, jau attīstās vēlme, kurai jānoiet 4 stadijas, lai noformētos radījums, sāktu sajust un reaģēt uz gaismas iedarbību.

Tātad viss sākas no „jud burta galiņa”, „esošā no esošā” – radīšanas nodoma, Radītāja domas. Pēc tam šī doma sāk darboties, un dzimst stadijas 1.-2.-3.-4. vai jud-kei-vav-kei. Līdz mēs nonākam līdz 4. stadijai (dalet), kura jau sajūt sevi kā eksistējošu.

Šeit ir vadošais spēks un vadāmais spēks un katrs no tiem – potenciālā un darbībā. Pirmās 3 stadijas (0-1.-2.- Keter, Hohma, Bina) vēl attiecas uz Radītāju, bet 3.-4. (Zeir Anpin, Malhut) stadijas attiecas jau uz radījumu.

Tādu pašu sadalījumu mēs pēc tam redzam visos garīgajos objektos, parcufim, pasaulēs. Pirmās trīs pakāpes – GA”R attiecas uz nodomu, uz augstākā programmu. Turklāt ZA”T (Z”A un Malhut) attiecas uz zemāko, radījumu, pie tam Z”A kalpo par adapteri starp augstāko un zemāko.

Augstākais – tas ir Keter. Keter atdeves īpašība – Hohma. Kādā formā Viņš vēlas atdot – tā ir Bina. Kādā veidā Viņš attiecas pret zemāko – tas ir Zeir Anpin. Tā ir daudzlīmeņu atdeve: Hesed, Gvura, Tiferet, Necah, Hod, Jesod, Malhut. Turklāt pati Malhut – tas ir materiāls, kas ietver visas iepriekšējās formas, kas vēlas tās apgūt un izveidot sevī, lai pieņemtu tādu pašu formu kā iepriekšējās stadijas.

Tātad Malhut realizē šo darbību savā iekšienē, tādēļ tai nepieciešams sajust visas iepriekšējās stadijas, saņemt no tām iespaidus, piekrist tām un vēlēties tām līdzināties. Tad Malhut no savas puses veido tādu pašu attieksmi pret sakni, un pati pārtop par sakni.

Radījumam nav iespējams atklāties, ja pirms viņa nav noietas 4 stadijas. Tikai ar pēdējo attīstības stadiju „dalet”, kad man ir gan vēlme, gan nolūks, tas ir, viss nāk no manis – no šejienes un tālāk var runāt par radījumu. Taču pirms tam pastāv tikai Radītāja īpašības, ar kurām Viņš veido radījumu.

No nodarbības pēc „Desmit Sfirotu Mācības”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: