Apstāties aizliegts!

Mihaels Betornurs (pazīstamais socioloģijas kritiķis): Reālās ekonomikas virtualizācija ir saistīta ar elektronisko mēdiju izplatību un izmaiņām cilvēku psiholoģijā, kuri gatavi lietot informāciju bez kritiskas izpratnes un piesaistes reālajai pasaulei.

Finansu „burbuļi” ir vērtības saņemšanas, kas saistīta ar virtuālo apmaiņu un nemateriālo aktīvu apgrozījumu, neizbēgams rezultāts. Virtuālās ekonomikas īpatnības:

1. – fiziskas preces abstrahēšana no tās vērtējuma tirgū,

2. – atkarība no naudas valūtas, kas pati ir parāds attiecībā uz nākamo ražošanu, nevis iekrājumu veids kā zelts,

3 – ekonomikas monetizācija ar parāda palīdzību.

Tā ir nestabila sistēma, kuras sabrukuma neizbēgamība bija acīmredzama no sākuma, jo visa sistēma balstīta uz valūtu, kuras pamatā nav reāls aktīvs, un tiek novērtēta tikai attiecībā pret citām valūtām.

Šodien notiek cīņa par to, kam piederēs nemateriālā valūta. Kad nauda koncentrēsies vienās rokās, sistēma apstāsies kā 2009.gadā. Jo līdzko naudas īpašnieki sāks to glabāt vai konvertēt precēs, tas izsauks nenovēršamu sabrukumu, jo atklāsies tās nenodrošinājums.

Replika: Tas novedīs mūs pie apzināšanās, ka virtuālo ekonomiku nomainīs pāreja tikai uz saprātīgu patēriņu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed