Augstākā programma gaida tavu līdzdalību

Jautājums: Ja Radītājam ir kāda mūsu attīstības programma, tad kamdēļ mums tajā iejaukties un censties to apiet?

Atbilde: Pastāv dabiskā attīstības programma, kas dēvēta par „dabu”. Dabā ir dzinējs, kurš griežas atšķetinot visu attīstību, un tam pakļaujoties, mēs mērojam ceļu jau simtiem tūkstošiem gadu un tā attīstāmies. Tā bija visā cilvēka eksistēšanas laikā uz šīs zemes.

Taču šajā programmā ir ielikts, ka cilvēkam pakāpeniski jāattīstās līdz tādam stāvoklim, kad viņš pats iekļausies šajā darbā. Spēks, kas atrodas dabā, pastāvīgi iedarbojas uz vēlmi un to attīsta. Turklāt šīs vēlmes iekšienē tas attīsta arī punktu, kas nāk no dvēseles saknes.

Tad kādā brīdī, izņemot vēlmi baudīt, mūsos sāk atmosties šis punkts. Pienāk laiks, kad tas sāk sevi izpaust, un pieprasa cilvēkam to realizēt. Šī punkta realizācija notiek augstāk par vēlmi, un tāpēc cilvēks sajūt sevī sašķelšanos un nostājas izvēles priekšā: vai mērot ceļu saskaņā ar savu ego, savu vienkāršo pasaulīgo vēlmi: ēdiens, seks, ģimene, nauda, vara, zināšanas. Vai arī attīstīt šo garīgo punktu, un noskaidrot: kas es esmu, no kurienes rados, kur atrodas augstākais spēks, kamdēļ visa šī dzīve, kāda ir tās jēga?

Punkts sirdī sāk uzdot visus šos jautājumus un iedzen cilvēku apjukumā. Tad viņš kaut kādā veidā atrod kabalas zinātni – arī saskaņā ar programmu! Dzīvē nav nekādu nejaušību, viss notiekošais šajā pasaulē nonāk lejup pie mums no augstākās pasaules. Vai iesi otro ceļu, vai nē, vai saņemsi visas iespējas, lai to realizētu – tas viss arī noteikts saskaņā ar radījuma programmu.

Tu patreiz esi atnācis mācīties nevis tāpēc, ka pats to izvēlējies. Vienkārši bija spēki, kuri iedarbojās uz tevi, un lika tev saprast, ka ir vērts atnākt. Tava brīvība sākas tikai tur, kur tu nostājies tieši izvēles priekšā: iekļauties kabalas grupā vai nē, un pat vēl dziļāk tur iekšienē – vai esi gatavs atteikties no sava egoisma, lai iekļautos tajā, vai nē.

Izvēle atrodas tikai starp divām vēlmēm: vēlmi, kas virzīta uz sevi pašu, vai vēlmi, kas virzīta no manis uz ārieni. Lūk, šeit tu patiešām veic izvēli.Vēlme, kas vērsta uz sevi, tiek dēvēta par AHA”P, parcufa lejasdaļa. Vēlme, kas vērsta uz ārieni – Galgalta ve-Einaim, parcufa augšējā daļa. Turklāt pa vidu atrodas tāda joma, kas dēvēta „klipat Noga” – kur tu it kā pieņem lēmumus.

Taču šeit arī rodas jautājums, uz kāda pamata tu pieņem lēmumu, un kā ar tevi manipulē no augšienes, lai tu lemtu tā un ne savādāk.

Tajā pašā programmā ielikts, ka mums jāizplata kabala visā pasaulē. Bez tā pasaule nenonāks pie labošanās, jo pasaule darbojas tikai saskaņā ar dabisko attīstības programmu kā visi pārējie dabas līmeņi. Mums nepieciešams pareizi izmantot visus šos līmeņus: pārējo cilvēci, kā arī dzīvnieku, augu un nedzīvo dabu – domas, rīcības, nolūkus, lai tos pievienotu sev, un visiem kopā, visai radībai, pacelties augšup no šīs pasaules pakāpes – uz augstāko pasauli.

No nodarbības pēc raksta „Apkopojošais ievads (Pentateihs kolelet)”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: